duyurular

26

Kasım

Yaban Hayatı ve Yangın Dersi (2015-2016 Güz Yarıyılı) Ödevi Hakkında Bilgilendirme

Orman Entomolojisi ve Koruma ABD

 

 

Yaban Hayatı ve Yangın Dersi (2015-2016 Güz Yarıyılı) ödev konuları

1

Yaban Hayatının Yönetimde Yangının Bir Amenajman Aracı Olarak Kullanılması (Amaçlı Yakmalar)

2

Yangın Rejimi ve Yaban Hayatı İlişkisi

3

Orman Yangınlarının Toprak ve Bitki Besin Maddeleri Dinamikleri Üzerine Etkileri

4

Orman Yangınlarının Sürüngen ve Memeli Hayvan Türleri Üzerine Olan Etkileri

5

Orman Yangınlarının Böcek Populasyonu Üzerine Etkileri

 

1)      Ödev çalışma grupları 4 kişiden oluşacaktır.

2)   Ödev konuları grup başkanları tarafından seçilecektir. Grubunu oluşturan başkanlar seçtikleri konu ile birlikte, 301 Nolu odada Arş. Gör. Kadir Alperen COŞKUNER’e uğramaları gerekmektedir.

3)      Ödev çalışma grubunu temsil edecek bir grup başkanı olacaktır. Grup başkanı, ödev grubunu oluşturan öğrencilerin öğrenci numarası, adı ve soyadı bilgilerini kayıt ettirme ve ödev rapor konusunu seçme mecburiyetindedir.

4)      Ödev çalışma gruplarından herhangi birisine dahil olmayan öğrenciler tarafımızca bir grup oluşturulmak suretiyle yine tarafımızca belirlenen ödev konusunu hazırlayacaklardır.

5)      Gruplar hazırladıkları hazırladıkları ödevleri sunum ve rapor halinde gerçekleştireceklerdir. Sunumlar powerpoint (.ppt) olarak gerçekleştirilecektir. Sunum tarihi önceden duyurulacaktır.

6)      Ödev çalışma gruplarından sunum ve ödev raporlarını belirlenen tarihe kadar elden gerçekleştirmeyen/teslim etmeyenler başarısız sayılacaklardır.

7)      Ödevlerin değerlendirilmesinde raporların ödev yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış olması, güzel bir raporlama dili ve tekniğinin kullanılmış olması, raporun internetten değiştirilmeden alınmış (copy-paste) olmaması, raporun gurubun sentezi olması ve zamanında teslimi gibi hususlar özellikle dikkate alınacaktır.

8)      Ödev raporlarının hazırlanmasına ilişkin yazım kurallarına buradan ulaşılabilir.

9)      Hazırlanan ödev raporları, A4 kağıdına siyah-beyaz çıktısı alınmış ve zımbalanmış bir şekilde teslim edilecektir. Şeffaf dosya, kapaklı dosya ya da klasör dosya içerisinde getirilmesine gerek yoktur.

10)   Grup oluşturma ve konu seçimi için son tarihi 04/12/2015 Saat 17:00 olup, Ödevin son teslim tarihi daha sonra ilan edilecektir. Aynı zamanda ödev raporları word belgesi olarak  kacoskuner@gmail.com adresine mail ile yollanacaktır.

 

 

26/11/2015

Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ