İLAFAR, yerli bir üretim hedefi ile yüksek teknoloji platformunda

TÜBİTAK-1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında yapılan Yüksek Teknoloji Platformu Çağrısı için Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş (APYK) olarak içerisinde yer aldığımız «Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (Pan-Ter)» adlı proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

KTÜ ve İLAFAR olarak ilk kez içerisinde yer alacak olduğumuz TÜBİTAK-1004 Yüksek Teknoloji Platformunda;

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (Araştırma Programı Yönetici Kuruluş)
Karadeniz Teknik Üniversitesi – İLAFAR (Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş)
Gebze Teknik Üniversitesi (Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş)
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş)
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş)
Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş)

yer almaktadır.

Dört yıl süreli ve toplam bütçesi 50 milyon TL olan proje kapsamında platformda yer alan paydaşlarımızla birlikte birçok kanserin tedavisinde kullanılacak olan yerli iki monoklonal antikor ilaç ile CAR-T temelli tanı kiti’nin geliştirilmesini hedefliyoruz.

İLAFAR olarak proje ekibimiz; Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çoban, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Dinçer, Arş. Gör. Dr. Seçkin Engin, Dr. Öğr. Üyesi Sercan Yıldırım, Prof. Dr. Ali Osman Kılıç ve Prof. Dr. F. Sena Sezen’den (yürütücü) oluşmaktadır.

Ülkemize yerli bir ürün kazandırma hedefi için güç ve tecrübelerini birleştirerek bir araya gelen platformumuzdaki İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yüksek Teknoloji Platformu Web Sistesi