duyurular

19

Şubat

Yüksek Teknoloji Platformu Web Sitesi

İLAFAR

PAN-TER
Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler

İlaç biyoteknolojisi, canlı organizmaların mekanizmalarının ve yenilenebilir kaynaklarının toplumun ve çevrenin yararına kullanılması ilkesine dayanan biyoekonominin en kritik alanlarından birisidir. İlaç biyoteknolojisi sadece sahip olduğu ekonomik potansiyel açısından değil, aynı zamanda hastalıklara karşı yeni tedavi uygulamalarını mümkün kılarak insan refahına katkısı açısından da önemlidir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen programımızın hedefi; moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmektir. Geliştirilen her ilaç farklı kanserlerin tedavisinde kullanılabileceği için “pan-kanser tedavi” konsepti de bu program kapsamında uygulamaya konacaktır. İlaç endüstrimizin küresel rekabette yer alabilmesi için ilaç biyoteknolojisinin modern ve özgün uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilen bir ülke olmamız gerekir. Program bu amaca hizmet edecektir.

Web Sitesi İçin Tıklayınız