hücre kültürü laboratuvarı

Hücre kültürü laboratuvarında, çeşitli hücreler kontrollü şartlar altında büyütülmektedir. Hücre kültürü ile hücrenin normal fizyolojisi ve biyokimyasının çalışılması ve hastalıkların hücresel modellemelerinin yapılarak, hastalıkların moleküler temelleri araştırılmaktadır. Ayrıca ilaç dizaynı ve ilaç keşfi araştırmalarında ilaçların ve toksik bileşenlerin hücre üzerindeki etkilerini gözlemlemek, mutagenez, karsinogenez çalışmaları, ilaç geliştirme ve biyolojik bileşenlerin (aşı, terapötik proteinler vb.) üretimi gibi çeşitli çalışmalarda kullanılmaktadır.

Cihazlar:

  • Kabondioksitli İnkübatör (Nüve, EC 160)
  • Vakum Aspiratör Sistemi (Rocker, Lafil 400)
  • Biyogüvenlik Kabini  (Metisafe, MSC-IIA-C120)
  • Buzdolabı (Arçelik)
  • Otomatik Hücre Sayım Cihazı (BIO RAD, TC20)
  • Led Floresan Ekipmanlı, Faz Kontrast, Trinoküler İnverted Mikroskop (Zeiss, Axio Vert.A1)
  • Tek Kanallı Otomatik Pipet (Axygen, Axypet/AP-1000)
  • Tek Kanallı Otomatik Pipet (Axygen, Axypet/AP-200)
  • Tek Kanallı Otomatik Pipet (Axygen, Axypet/AP-20)
  • Pipet pompası (Isolab)