organizasyon şeması

 
Genel Sekreter
 
 
 
 
 
 
Genel Sekreter
Yardımcısı
 
 
Genel Sekreter
Yardımcısı
 
 
 
 
 
 
 
 
Daire Başkanlıkları
 
 
 
 
Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı
 
 
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
 
 
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
 
 
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
 
 
 
 
Personel
Daire Başkanlığı
 
 
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
 
 
 
 
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
 
 
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
 
 
Bağlı Birimler
 
 
 
 
BAP Koordinasyon
Birimi
 
 
Basımevi
Müdürlüğü
 
 
 
 
Bilgi Edinme
Birimi
 
 
Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü
 
 
 
 
Hukuk
Müşavirliği
 
 
İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi
 
 
 
 
Mali İşlemler
Destek Birimi
 
 
Sıfır Atık
Birimi
 
 
 
 
Sivil Savunma
Uzmanlığı
 
 
Yazı İşleri
Birimi