haberler

Üniversitemizin 2024-2026 Yılları Yatırım Programı Tekliflerini Planlıyoruz

Üniversitemiz, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; bütçe kaynaklarının üniversitemiz stratejik planıyla belirlediği amaçlar doğrultusunda önceliklendirilmesi anlayışı benimsediği temel ilkelerdendir. 

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonu ile 2024-2026 yılı bütçe hazırlık çalışmaları çok yıllı bütçe anlayışına göre yürütülmektedir. Cari bütçe hazırlıkları her bir harcama biriminin yönetici ve ilgili personelinin belirlenen takvime göre katılım sağladığı, teklif gerekçeleri ve birimlerine tanımlanan tavan ödenekleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Eş zamanlı olarak Üniversitemizin eğitim, beden eğitimi ve spor, sağlık ve teknolojik araştırma sektörüne ilişkin projeleri içeren 2024-2026 yılları yatırım programı hazırlıkları da Bütçeden Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER ve sermaye nitelikli harcama gerçekleştiren daire başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


08 Haziran 2023