haberler

Üniversitemiz 10 Nolu İş Kolunda 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ait Ek Protokol İmzalandı

Üniversitemiz ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) arasında, Üniversitemizin 10 Nolu İş Kolunda (Merkez) çalışan işçilerimiz için 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 27.02.2023 tarihi itibarı ile başlamış; sözleşme 08.09.2023 tarihinde imza altına alınmıştır.
Yetkili Sendikanın, imza altına alınan sözleşmedeki iki maddeye ilişkin Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü uyumunu sağlama ve bu iki hususta (Çalışma süresi 12 saati aşan işçilere dair iki öğün yemek bedeli ile güvenlik görevlisi olarak çalışan sendika üyesi işçilerin yenilemek zorunda oldukları sertifika ücretlerinin işveren tarafından karşılanması) iyileştirmeye yönelik talebi sonrası görüşme yapıldı. 
Üniversitemiz Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen görüşmeye komisyon başkanı olarak Üniversitemiz Genel Sekreteri  Prof. Dr. Bünyamin ER, komisyon üyeleri olarak da Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BEZİROĞLU, Hukuk Müşaviri Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU, Personel Daire Başkanı Göksel SALİH ve Koruma ve Güvenlik Müdürü Hasan YAMAN, Şef Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) Trabzon Şube Başkanı Fikri ÖKSÜZ başkanlığında, İşyeri Baş Temsilcisi Pulat Cemil SONKAYA ve İşyeri Temsilcileri Sacit KARAYAVUZ, Burçin TEPEGÖZ, Özgür SERBEST katıldı.


04 Ocak 2024