haberler

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Hazırlık Süreci Başladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, temel ilkelerinden olan “Kariyer” i Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.” şeklinde tanımlamıştır.

Üniversitemiz, personelimizin kariyer planlarına ulaşabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini hizmet içi eğitim programları ile desteklerken diğer taraftan da personelimize kariyer imkânı noktasında Memur Akademisi I Yetenek Havuzu modülü ile alternatif kariyer mekanizmaları üretmektedir.

Üniversitemizde en son 2021 yılının ilk yarısı içerisinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sürecinin sonunda gelecek dönem sınavının 2024 yılında yapılacağı ilan edilmişti.

Yeni Dönemin İlk Toplantısı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınarak 2024 yılında yapılacak sınava yönelik; Genel Sekreterliğimizin VII. 180 Günlük Eylem Planının (01.10.2023-31.03.2024) 3. eylemi ile planlanan sınav kılavuzu hazırlanması ve yürütülmesi için ilk toplantı Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER başkanlığında gerçekleştirildi.

Sürecin Şeffaf Yürütülmesi

Gerçekleştirilen toplantıda, özellikle sınav sürecinin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi hususu önceliğe alınarak durum analizi (boş kadro sayısı, personelin güncel eğitim durumu, personel hizmet yılı, önceki sınav geri bildirimleri vb.) çalışması yapılması ve saha görüşmeleri ile sürecin yürütülmesi kararlaştırıldı.


06 Ocak 2024