haberler

Burun ve Üst Çene Kanseri Gürcü Hasta Trabzon'da Başrıyla Ameliyat Edildi

Komşu ülke Gürcistan’ dan Koba ASHORTİA adında 43 yaşında erkek hasta yanakta şişlik, burun akıntısı ve burun kanaması şikayetleri ile KTÜ Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Bahadır tarafından yapılan muayenesinde; sol yanakta şişlik, sol üst damakta itilme ve bombelik, üst çene ön, alt ve damak bölgesinde kemikte erime saptandı. Burun endoskopik muayenesinde sol burun boşluğunu önde tamamen kapatan ülsere polipoid kitle tespit edildi. Muayene sonucunda hastada maksiller sinüs kaynaklı kötü huylu bir kanser olabileceği düşünüldü. Kendi ülkesinde burundan alınan biopsi sonucu epitel hücreli karsinom olarak yorumlanmıştı.  KTÜ Farabi Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol maksiler sinüsü tama yakın dolduran 42x36x34mm boyutta malign kitle tespit edildi. Hastanın çekilen PET tetkikinde uzak bölge metastazı saptanmadı. Hasta Kulak Burun Boğaz kliniğine yatırıldı ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Ameliyat, Prof. Dr. Osman Bahadır ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.  Ameliyat sonrası herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Hasta, solunum ve yeme sorunu düzelmiş olarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Burun ve çevresindeki sinüslerin kanserleri sinsidir

Prof. Dr. Bahadır: “Burun ve çevresindeki sinüslerin kanserleri sinsidir. Erken semptom vermezler, sebep olduğu şikayetler bu bölgedeki bilinen burun, sinüs ve diş enfeksiyonları semptomları ile karışabilir. Tanıdaki gecikme hastanın tedavi şansını tamamen ortadan kaldırıp hayatına mal olabilir. Bu kanserler sıklıkla sinüs anatomik sınırları dışına çıkmadan şikayete sebep olmaz, sinsi ilerlerler. Dolayısıyla şikayet ortaya çıktığında genellikle ileri evreye varmış olurlar.

Hastalar sıklıkla birçok kişide rastlanabilen şikayetlerle başvururlar

Hastalar sıklıkla burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kanaması, baş ağrısı gibi birçok kişide rastlanabilen şikayetlerle başvururlar. Yüzde şişlik ve asimetri, uyuşma hissi, üst çene dişlerinde hassasiyet ve ağrı, damakta şişlik ve yara gibi şikayetlerle de gelebilirler. Diş ağrısı nedeni ile hastalar diş hekimlerine gidip tanıda bazen zaman kaybına da uğrayabilirler.  Ya da benzer şekilde sinüzit tanı ve tedavisi şeklinde zaman kaybedebilirler.

Günümüzde endoskopik yöntemler ile daha erken teşhis konabiliyor

Günümüzde endoskopik muayene imkanları ve ileri görüntüleme yöntemleri ile daha erken teşhis koyabiliyoruz. Buna rağmen tanı konulduğunda hastaların ancak ¼ ‘ünde tümör sinüs içerisindedir. Hastalar çoğu zaman ileri evre 3-4 aşamasında gelirler. Tedavisi cerrahi ve sonrasında ek olarak Radyoterapidir” dedi.

 


29 Kasım 2023