haberler

Dezavantajlı Personelimiz Akülü Aracına Kavuştu

Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişilebilirliğin, engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki önemi çoktur. Diğer bireylerle eşit koşullarda bağımsız olarak toplum içinde yaşamaları esas olup, özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar.

Bu kapsamda dezavantajlı bireylerin ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinin karşılanması ve hayata pozitif bakışlarının artırılması için tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının hassasiyet gösterdiği bilinmektedir. Bunun bir örneğini de Fen Fakültemizde görev yapmakta olan dezavantajlı personelimiz Hüseyin ŞİMŞEK’ in Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapmış olduğu “akülü engelli aracı” talebinin uygun görülüp aracın kendisine gönderilmesinde gördük.

KTÜ Engelli Öğrenci Birimi olarak hassasiyetlerinden dolayı eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.


13 Şubat 2024