hakemlere bilgi

Hakemlerin görevi; dergiye gönderilen metinleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar vermek ve bunu dergimize ait değerlendirme raporuyla dergi editörlüğüne ktuefad@ktu.edu.tr adresine iletmelidir. Raporun örneğine buradan ulaşabilirsiniz: KTÜEFAD Hakem Değerlendirme Raporu

Hakemlik görevi editörlükçe kendilerine gönderilen metinlere ilişkin değerlendirme davetinin kabulü ile başlar. Davetin geçerlilik süresi 10 gündür. Bu süre içinde kabul edilmeyen davetler kabul edilmemiş sayılır. Hakem kurulu üyeleri hakemlik görevini kabul etmekle; değerlendireceği çalışmayı kendisinin veya yakınlarının çıkarına kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmiş olur.

Hakemlere değerlendirme süreci için verilen süre 30 gündür. Değerlendirme sonuçları “Aynen yayınlanabilir”, “Önemli düzeltme ve değişikliklerden sonra tekrar görmek istiyorum”, “Küçük düzeltmeler gerekiyor, tekrar görmek istemiyorum” ve “Yayınlanamaz” şeklinde olabilir. Hakemler yazarlarca yapılan düzeltmeleri inceledikten sonra çalışmayı kabul edebilirler, tekrar düzeltme talep edebilirler veya reddedebilirler.

Atanan hakemler tarafından değerlendirme davetinin kabul edilmemesi veya değerlendirmenin yapılmaması durumunda editör tarafından yeni hakemler atanır.

Metinlerin değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi (hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizlenmesi) kullanılır. Bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakeme gönderilmesi esastır. Her iki hakemin aksi görüş bildirmesi üzerine, metin üçüncü bir hakemin değerlendirmesine gönderilir. Metnin kabulü için, değerlendirmeye ilişkin en az iki hakemin olumlu görüş belirtmesi gerekir. Aksi takdirde çalışma reddedilir.

Hakem raporu doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde editörlüğe iletilmelidir.