amaç ve kapsam

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KTÜEFAD) Tarih, Arkeoloji, Türk, Rus ve İngiliz dilleri ile diğer filoloji alanları ile Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi ve Felsefe gibi sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalara yer veren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi dijital ortamda olmak üzere yılda bir kez Temmuz ayında yayınlanır. Yayın kurulu kararıyla özel sayı da yayınlanabilir.

Türkçe, İngilizce, Rusça veya Arapça yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Dergimizde yayınlanan makalelerde araştırma ve yayın etiği uyulmuştur.