bilimsel çalışmalar

Projeler

 • Artvin İli Karayosunu Taksonomisi ve Ekolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: 2008.111.004.8, (2009-2012), Tamamlandı.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Karayosunlarının Uçucu Yağ ve Yağ Asidi Bileşenlerinin HS-SPME GC-MS-FID Yöntemiyle Aydınlatılması ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: 2010.11.004.7, (2011-2012), Tamamlandı.
 • Burdur İli Liken ve Briyofit Florası, TÜBİTAK, Proje No:111T857, (2012-2015), Tamamlandı.
 • Çamlık ve Çimil Deresi (İkizdere-Rize) Çevresinin Briyofit Florası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, BAP Projesi, (2013-2016), Tamamlandı.
 • Ordu İli Briyofit Florası, TÜBİTAK, Proje No: 113Z228, (2013-2016), Tamamlandı.
 • Ardahan İli Briyofit Florası, TÜBİTAK, Proje No: 113Z653, (2014-2017), Tamamlandı.
 • Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki sanayi sitelerinde kirliliğe maruz bırakılmış bazı Liken türlerinde ağır metal kirliliğinin EDXRF ve ICP-OES ile analizi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, BAP Projesi, (2015-2018). Tamamlandı.
 • Rize ilindeki hava kirliliğinin mevsimsel değişiminin bir biyomonitör karayosunu türü olan Hypnum cupressiforme kullanılarak belirlenmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, BAP Projesi, (2015-2018). Tamamlandı.
 • “Bazı Briyofitlerin İnsan Patojenik Mikroorganizmalarına Karşı Aktivitelerinin Ortaya Koyulması Ve Kişisel Bakım Ürünlerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi”, Karedeniz Teknik Üniversitesi, BAP Projesi, (2017-2018). Tamamlandı.
 • “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Bazi Tibbi Ve Aromatik Bitkilerinin Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi”, Karedeniz Teknik Üniversitesi, BAP Projesi, (2017-2018). Tamamlandı.
 • “Bazı karayosunu türlerine ait özütlerin Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus larvae) hastalığına karşı invivo ve invitro inhibitör etkinliğinin araştırılması”, TÜBİTAK, Proje No: 118O415, (2018-2021), Tamamlandı.
 • “Trabzon Kanaryaotu (Senecio trapezuntinus Boiss) türünün Trabzon ve Gümüşhane İlleri sınırlarında yaşayan popülasyonlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik tür koruma eylem planı hazırlanması”, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (2018). Tamamlandı.
 • “Kümbet Yaylası (Dereli-Giresun) Briyofit Florasının Araştırılması ’’, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BAP Projesi, (2019-2021), Tamamlandı.
 • “Anzer Yaylası Briyofit Florası (İkizdere, Rize) Briyofit Florasının Araştırılması ’’, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, BAP Projesi, (2019-2021), Tamamlandı.
 • "Altındere Vadisi Milliparkı (Maçka-Trabzon) Epifitik Briyofit Vejetasyonun araştırılması " TÜBİTAK, Proje No: 119Z711, (2019-2021), Tamamlandı.
 • “Karadeniz Bölgesi'nden toplanacak olan bazı briyofit türlerinin antioksidan kapasiteleri, fenolik içerikleri ve enzim inhibisyon aktivitelerinin incelenmesi”, TÜBİTAK, Proje No: 119Z160, (2019-…...).
 • “Van ve Ardahan İlleri Likenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler”, TÜBİTAK, Proje no: 107T035, 01.06.2008-01.06.2011, Tamamlandı.
 • “Iğdır İli Liken ve Briyofit Florası”, TÜBİTAK, Proje No: 108T566, 01.11.2009-01.11.2012, Tamamlandı.
 • “Burdur İli Liken ve Briyofit Florası, TÜBİTAK, Proje No:111T857, 01.06.2012-01.12.2014, Tamamlandı
 • ”Muş ve Bitlis İlleri Liken Florası” TÜBİTAK, Proje No:114Z892, Tamamlandı
 • “Tunceli ve Bingöl İlleri Liken Florası” TUBİTAK, Proje No: 117Z976, Tamamlandı
 • “Batman ve Siirt İlleri Liken Florası” TÜBİTAK, Proje No: 219Z014, Devam ediyor

Yayınlar

 • T. Özdemir, B. Koz ve N. Batan “Didymodon asperifolius (Pottiaceae, Bryopsida), new to the Moss Flora of Turkey and southwestern Asia”, Cryptogamie Bryologie, 29(3), 311-312, (2008).
 • T. Özdemir ve N. Batan “Contributions to the Moss Flora of Giresun Region (Şebinkarahisar and Alucra District)”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(16), 1987-1993, (2008).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Contributions to the Moss Flora of Artvin Region (Hatila Valley National Park –Turkey)”. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(13), 1676-1682, (2008).
 • T. Özdemir, B. Koz ve N. Batan “Grimmia ramondii (Grimmiaceae, Bryopsida) for the second time recorded in Turkey and Southwestern Asia”, İnternanional Journal of Botany, 4(3), 347-348, (2008).
 • T. Özdemir ve N. Batan “Contributions to the moss flora of Gümüşhane (Kürtün, Torul district), Turkey”. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(4), 346-352, (2009).
 • N. Batan, T. Özdemir ve D. Mendil “Determination of Heavy Metal Concentration of Mosses in Değirmendere Valley of Trabzon Province of Turkey”, Asian Journal of Chemistry, 24(1), 193-196, (2011).
 • T. Özdemir, N. Batan, and G. Uyar, “Conardia compacta (Drumm. ex Müll.Hall) H.Rob.,” In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 31, Journal of Bryology 34(2), 125-126, (2012). SCI
 • N. Batan ve T. Özdemir “Bryoerythrophyllum rubrum (Pottiaceae) – a new moss in the Turkish bryophyte flora”, Phytologia Balcanica, 18(2), 117-120, (2012).
 • N. Batan ve T. Özdemir “New records for the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, Nova Hedwigia, 97(3–4), 437–440, (2013).
 • N. Batan, M. Alataş ve T. Özdemir “Leptoscyphus cuneifolius (Lophocoleaceae, Marchantiophyta) new to Southwest Asia”, Cryptogamie Bryologie, 34(3), 373-377, (2013).
 • N. Batan, M. Alataş ve T. Özdemir Schistidium sordidum New to Turkey and Southwest Asia”, Archives of Biological Sciences, 65(4), 1505-1509, (2013).
 • T. Özdemir, N. Batan, D. Mendil, G. Apaydın ve E. CengizSome element levels in moss samples collected from the Iğdir-Nahhicevan International Highway, Turkey”, Asian Journal of Chemistry, 25(12), 6741 – 6744, (2013).
 • T.B. Cansu, B. Yaylı, T. Özdemir, N. Batan, Ş. Alpay-Karaoğlu ve N. Yaylı “Antimicrobial activity and chemical composition of the essential oils of mosses (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. and Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.) growing in Turkey”, Turkish journal of Chemistry, 37(2), 213-219, (2013).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Contributions to the moss flora of the caucasian part (Artvin province) of Turkey”, Turkish journal of Botany, 37, 375-388, (2013).
 • N. Batan, T. Özdemir ve M. Alataş “Bryophyte flora of Iğdır province (Turkey)”, Phytologia Balcanica, 19(2), 179 – 191, (2013).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Contribution to the Moss Flora of Eastern Black Sea Region (Artvin) in Turkey and new record to the Southwest Asia”, Arctoa, 22, 101-106, (2013).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Notes on Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda (Amblystegiaceae) in Turkey”, Biological Diversity and Conservation, 6(2), 118-122, (2013).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Bryoflora of Dernekpazarı District of Trabzon Province”, Biological Diversity and Conservation, 6(2), 45-49, (2013).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Pylaisia subcircinata Cardot new record the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 40, Journal of Bryology, 36(3), 235, (2014).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Schistidium boreale Poelt new to the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 39, Journal of Bryology 36(2), 144-145, (2014).
 • M. Alataş ve N. Batan “Epiphytic bryophytes and vegetation of the Platanus orientalis trees in Zonguldak”, Ekoloji, 23(91), 52-63, (2014).
 • G. Tosun, B. Yaylı, T. Özdemir, N. Batan, N. Yaylı ve Ş. Alpay-Karaoğlu “Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils from Tortella inclinata var. densa, T. tortusa and Pleurochaete squarrosa”, Asian Journal of Chemistry,  26(7), 2001-2004, (2014).
 • T.B. Cansu, T. Özdemir, N. Batan, B. Yaylı, Ş. Alpay-Karaoğlu ve N. Yaylı “Essential Oil Analysis and Antimicrobial Activity of Neckera complanata (Hedw.) Huebener and Neckera crispa Hedw. (Neckeraceae) Grown in Turkey”, Asian Journal of Chemistry,  26 (7), 2005-2008, (2014).
 • M. Alataş ve N. Batan "Epiphytic Bryophytes and Vegetation Of The East Spruce In The Örümcek Forest", Ekoloji, vol.24, pp.33-42, (2015).
 • T. Özdemir ve N. Batan “New and noteworthy moss records for Turkey and Southwest Asia”, Telopea 17: 35-42 (2014).
 • N. Batan, O. Özcan ve T. Özdemir New Bryophyte Records from Turkey and Southwest Asia”, Telopea, 17: 337-346 (2014).
 • M. Alataş, N. Batan ve Y. Hazer “The moss flora of Elazığ-Sivrice (Turkey) province”, Biological Diversity and Conservation, 7(2), 148-153, (2014).
 • Batan N., Özdemir T., Alataş M., "Additional Bryophyte Records From Gümüşhane Province In Turkey", Botanica Serbica, 39: 63-70, (2015).
 • M. Alataş, N. Batan "The moss flora of Keban (Elazığ/Turkey) district", Biological Diversity and Conservation, 8(2): 59-65, (2015).
 • M. Alataş, R. Kara, T. Ezer, G. Uyar ve N. Batan  "The Epiphytic Bryophyte Flora And Vegetation Of Zonguldak-Göbü Village (Northwest Turkey)", Pakistan Journal Of Botany, 47(4):1439-1449, (2015).
 • G. Tosun, B. Yayli, T. Özdemir ve N. Batan, A. Bozdeveci ve N. Yayli "Volatiles And Antimicrobial Activity Of The Essential Oils Of The Mosses Pseudoscleropodium purum, Eurhynchium striatum, And Eurhynchium angustirete Grown In Turkey", Records Of Natural Products, vol.9, pp.237-242, (2015).
 • N. Batan, T. Özdemir, M. Alataş ve H. Erata “Sematophyllum micans (Mitt.) Braithw. new record the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 47, Journal of Bryology, 38(2): 160-161, (2016).
 • T. Özdemir ve N. Batan, “Frullania teneriffae (F.Weber) Nees new record the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 47, Journal of Bryology, 38(2): 157, (2016).
 • T. Özdemir ve N. Batan, “Leucodon pendulus Lindb. new record the moss flora of Turkey and Southwest Asia”, In L.T. Ellis (ed.), New national and regional bryophyte records 47, Journal of Bryology, 38(2): 159, (2016).
 • N. Batan, Y. Jia, T. Özdemir ve M. Alataş Brotherella and Encalypta species new to Turkey, Mediterranean and Southwest Asia, Plant Biosystems, 150(3): 436-441, 2016.
 • M. Alataş, R. Kara, T. Ezer, N. Batan ve T. Özdemir “Contribution to the epiphytic flora and vegetation of the Lakes District in the Burdur region (Turkey)”, Turkish Journal of Botany 40 (3): 329-342, 2016.
 • N. Batan ve T. Özdemir “The Bryophyte Flora of Burdur Province (Turkey)”, Arctoa, 25(1): 160-170, (2016).
 • T. Özdemir ve N. Batan “The Bryophyte Flora of Ordu Province (Turkey)”, Arctoa, 25(1): 144-159, (2016).
 • G. Abay, N. Batan ve T. Özdemir "Bryophyte checklist of Rize, North-East Turkey", Arctoa, 25(2): 386-392, (2016).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Herzoiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. (Plagiotheciaceae, Bryophyta) new to Turkey”, Arctoa, 25(1): 141-143, (2016).
 • M. Alataş ve N. Batan “The moss flora of Arapgir (Malatya/Turkey) district”, Biological Diversity and Conservation, 9(2): 102-107, (2016).
 • N. Batan, Ö. Özen, M. Alataş ve T. Özdemir “Hygrohypnum ochraceum (Bryophyta), new to Turkey and Southwest Asia”, Phytologia Balcanica, 22(3): 323 – 325, (2016)
 • M. Alataş ve N. Batan “The bryophyte flora of Baskil district (Elazığ/Turkey)”, Biological Diversity and Conservation, 10(1): 31-38, (2017).
 • T. Özdemir ve N. Batan “The bryophyte checklist of Trabzon Province of Turkey”, Arctoa, 26 (1): 58-67, (2017).
 • M. Alataş, N. Batan, T. Ezer ve G. Uyar “The epiphytic bryophyte flora and vegetation of Boraboy and Destek forests in Amasya province (Turkey)”, Pakistan Journal of Botany, 49 (5): 1779-1786, (2017).
 • N. Batan, H. Erata, Ö. Özen, T. Özdemir ve M. Alataş “The Bryophyte Flora of Ardahan Province”, Arctoa, 26 (2): 187-197, (2017).
 • N. Batan, V. Atamov, S. Ekşi ve H. Erata, “Contrubition to the bryophyte flora of the  İkizdere district (Rize, Turkey)”, Phytologia Balcanica, 24(1):9–15. (2018).
 • N. Batan, M. Alataş, H. Erata ve T. Özdemir “Two remarkable moss species new to Turkey and South-west Asia”, Plant Biosystems, 153(2): 195-198, (2019).
 • M. Alataş, N. Batan ve T. Ezer “The Epiphytic Bryophyte Communities of Kamilet Valley (Artvin/Turkey)”, Turkish Journal of Botany, 43(4): 551-569, (2019).
 • M. Alataş, N. Batan, T. Ezer ve H. Erata “A new bryophyte sub-association and new record for Turkish bryophyte vegetation”, Biological Diversity and Conservation, 12 (1): 181-188, (2019).
 • M. Alataş, N. Batan ve H. Erata “The Moss Flora of Pertek (Tunceli/Turkey) District”, Biological Diversity and Conservation, 12 (2): 23-30, (2019).
 • H. Erata ve N. Batan “New and remarkable bryophyte records from Turkey and South-West Asia”, Plant Biosystems, 154(3): 376-383, (2020).
 • H. Erata ve N. Batan, M. Alataş ve Ö, Özen “Bryophytes records from Maçka District (Trabzon Province-Turkey)”,  Lindbergia, doi: 10.25227/linbg.01127, (2020).
 • H. Erata ve N. Batan, Ö, Özen ve M. Alataş “Contributions to the bryophyte flora of Şalpazarı and Tonya districts (Trabzon, Turkey)”,  Phytologia Balcanica, 26(1):21–29. (2020).
 • N. Batan ve T. Özdemir “Mersin (C12), Trabzon and Gümüşhane (A4) den bazı karayosunu (musci) kayıtları”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 104-109, (2011).
 • M. Alataş, N. Batan ve T. Özdemir "Türkiye’deki Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) üzerine notlar", Anatolian Bryology, 1(1): 61-66, (2015).
 • M. Alataş, T. Ezer, R. Kara ve N. Batan "Beldibi ve Babadağ Ormanlarının Epifitik Briyofitleri (Zonguldak, Türkiye)", Anatolian Bryology, 1(1):10-17, (2015).
 • M. Alataş, N. Batan “Yeşilyurt ve Battalgazi (Malatya) ilçelerinin karayosunu florası”, Anatolian Bryology, 2(1):47-55, 2016.
 • E. Çöteli, M. Alataş, N. Batan “Syntrichia ruralis ve Syntrichia montana (Pottiaceae) Taksonlarının Glutatyon İçeriklerinin Karşılaştırılması”, Anataolian Bryology, 3(1): 25-30 (2017).
 • T. Özdemir, N. Batan “Bryophyte Checklist of Giresun, North East Turkey”, Anatolian Bryology, 3(1): 1-8 (2017).
 • H. Erata, Ö. Özen, N. Batan, T. Özdemir “Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Briyofit Florası”, Anatolian Bryology, 3(1): 9-18, (2017).
 • H. Erata, N. Batan, T. Özdemir “The Bryophyte Flora of Sis Mountain (Giresun-Trabzon, Turkey)”, Anatolian Bryology, 4(1): 46-64, (2018).
 • M. Alataş, N. Batan, T. Ezer “The Life Forms, Life Strategies and Ecological Characteristics of Epiphytic Bryophytes in Kamilet Valley (Artvin-Arhavi) and Surroundings”, Anatolian  Bryology, 4(1): 8-16, (2018).
 • E. Çöteli, M. Alataş, N. Batan ve Y. Hazer  “Comparing of Glutathione Ingredients of Some Species in Bryaceae Family”, Anatolian Bryology, 5(1): 15-21, (2019).
 • M. Alataş, N. Batan, T. Ezer ve H. Erata “A Note on Pylaisietum polyanthae Felf. 1941 in Turkey”, Anatolian Bryology, 5(1): 8-14, (2019).
 • T. Ezer, M. Alataş ve N. Batan “Successional Trends of Some Epiphytic Bryophytes in Mediterranean Basin”, Acta Biologica Turcica, 32(4): 181-193, (2019).
 • M. Alataş, T. Ezer ve N. Batan “Epiphytic Bryophyte Vegetation of Beldibi and Babadağ forests (Zonguldak, Turkey)’’ Eurasian Journal of Forest Science, 7(3): 205-219, (2019).
 • N. Akçay, H. Baltaş, N. Batan, G. Uyar, S. Yangın, M. Karayılan ve K. Ferah “Determination of Seasonal Variation of Air Pollution in Rize Province by Using a Type of Biomonitor Moss Hypnum”, Teknik Bilimleri Dergisi, 9(3): 1-8, 2019.
 • M. Alataş, T. Ezer, N. Batan ve H. Erata “Türkiye’deki Orthotricho Straminei-Pterigynandretum filiformis Birliğinin Bölgelere Göre Floristik ve Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Doğanın Sesi, 4: 10-18, 2019.
 • Ö. Özen, H. Erata, N. Batan ve M. Alataş “Contributions to The Bryophyte Flora of Hayrat District (Trabzon - Turkey)”, Anatolian Bryology 5(2): 107–113, 2019.
 • Aslan A, Aproot A, Yazıcı K.  2002. New Lichens For Turkey. Mycotaxon. 84: 277-280.
 • Aslan A, Yazıcı K, Karagöz Y. 2002. Lichen flora of the Murgul district, Artvin, Turkey. Israel Journal of Plant Sciences, 50: 77-81.
 • Yazıcı K, Aslan A. 2003.Lichens from the Regions of Gümüşhane, Erzincan and Bayburt (Turkey). Cryptogamie Mycologie. 24(2): 287-300.
 • Yazıcı K, Aslan A, Aptroot A. 2004. Four new lichen species from Turkey. Mycotaxon. 90(1): 177-180.
 • Yazıcı K, Aslan A, Aptroot A. 2005. New lichen records from Turkey. Mycotaxon. 92: 341-344.
 • Yazıcı K, Aslan A. 2005. Six new lichen records from Turkey. Mycotaxon. 93: 359-363.
 • Mendil D,  Tüzen M, Yazıcı K, Soylak M. 2005. Heavy Metals in Lichens from Roadsides and a Industrial Zone in Trabzon, Turkey. Bll. Environ. Contam. Toxicol. 74: 190-194.
 • Aslan A, Vezda A, Yazıcı K, Karagöz Y. 2005. New Foliicolous Lichen Records for Lichen Flora of Turkey. Cryptogamie, Mycologie, 26(1): 61-66.
 • Yazıcı K, Aslan A.2006. Four new lichens from Turkey. Mycotaxon. 95: 315-318.
 • Yazıcı K. 2006. Three new lichens from Turkey. Mycotaxon, 97: 345-348.
 • Yazıcı K and Aslan A. 2006. Distribution of Epiphytic Lichens and Air pollution in the city of Trabzon, Turkey. Bull. Environ. Contam. Toxicol. Vol. 77: 838-845
 • Yazıcı K and Aptroot A. 2007. Five lichens new to Turkey. Mycotaxon, 100: 21-26
 • Yazici K,  Aptroot A, Aslan A. 2007. Six lichenized and non-lichenized fungi new to Turkey. Mycotaxon 102: 307-313
 • Yazici K, Aptroot A, Aslan A. 2007,  Lichen biota of Zonguldak, Turkey. Mycotaxon 102: 257-260  
 • Çicek A, Koparal AS, Aslan A, Yazıcı K. 2008.Accumulation of Heavy Metals from Motor Vehicle in Transplanted Lichens in an Urban Area. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39: 168-176
 • Yazici K, Aptroot A, Etayo J, Aslan A  and Guttová A. 2008. Lichens from the Batman, Mardin, Osmaniye, and Sivas regions of Turkey. Mycotaxon 103: 141-144
 • Yazici K, Elix JA, Aslan A.2008. Xanthoparmelia pustulosa (Parmeliaceae), a lichen new to Asia. Mycotaxon 104: 35-37
 • Yazıcı K, Ertugral B, Damla N, Apaydın G. 2008. Radioactive Contamination in Lichens Collected from Trabzon and Rize in the Eastern Black Sea Region, Turkey, and a Comparison with that of 1995. Bull Environ Contam Toxicol. 80: 475-479
 • Yazici K, Aptroot A. 2008. Corticolous lichens of the city of Giresun with descriptions of four species new to Turkey. Mycotaxon 105: 95-104
 • Çicek A, Aslan A, Yazıcı K, Savas-Koparal A. 2008. Effects of Environmental Conditions on Historical Buildings: Lichens and nox gases. Environ Monit Assess. 154:187-195
 • Etayo J and Yazici K. 2009. Microsphaeropsis caloplacae sp. nov. on Caloplaca persica in Turkey. Mycotaxon 107: 297-302
 • Aptroot A, Yazici K. 2009.Opegrapha pauciexcipulata, a new corticolous lichen from Turkey. Mycotaxon 108: 155-158
 • Yazici K, Aslan A. 2009. Lichen species new to Turkey and Asia. Mycotaxon 108: 463-466
 • Aslan A, Apaydin G, Yazıcı K, Cengiz Erhan, Aylikci Volkan, Tiraşoglu E. 2010. Analysis of Trace Element Concretrations of Some Lichens of Turkey. Asian Journal of Chemistry. 22: 389-400
 • Yazici K, Aptroot, A, Aslan A, Etayo J, Karagöz Y. 2010. Lichenized and Lichenicolous fungi from Nine Different areas in Turkey. Mycotaxon. 111: 113-116.
 • Yazici K, Elix JA, Aslan A. 2010. Some Parmelioid lichens new to Turkey and Asia. Mycotaxon 111: 489-494
 • Yazici K, Aptroot A, Aslan A. 2010. Three lichenized fungi new to Turkey and the Middle East. Mycotaxon 111: 127-130
 • Karagöz Y, Aslan A, Yazıcı K, Aptroot A. 2011. Diplotomma, Lecanora, and Xanthoria lichen species new to Turkey. Mycotaxon 115: 115-119
 • Osyczka P, Yazici K, Aslan A. 2011. Note on Cladonia species (Lichenized Asvomycota) from Ardahan province (Turkey).  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 80 (1): 59-62
 • Aslan A, Çiçek A, Yazici K, Karagöz Y, Turan Metin,  Akkuş Ferda and Selim-Yildirim Ömer. 2011. The assessment of lichens as bioindicator of heavy metal pollution from motor vehicles activites. African Journal of Agricultural Research, 6(7): 1698-1706
 • Yazıcı K, Aptroot A, Aslan A, Vitikainen O, Piercey-Normore. M.D. 2011. Lichen biota of Ardahan province (Turkey). Mycotaxon 116: 480
 • Kahriman Nuran, Yazici K, Arslan Tayfun, Aslan A, Alpay-Karaoglu Şengül and Yayli N. 2011. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils from Evernia prunastri (L.) Ach. and Evernia divaricata (L.) Ach. Asian J Chem. 23(5): 1937 -1939
 • Yazici K, Aptroot A, Aslan A. 2011. Lecanora wrightiana and Rhizocarpon inimicum, rare lichens new to Turkey and the Middle East. Mycotaxon 117: 145-148
 • Yazici K, Etayo, J, Aslan A. 2011. A Note About Lichenicolous Fungi From Ardahan (Turkey). Cryptogamie Mycologie. 32(4):  429-437
 • Yazici K, Aslan A, Çiçek A. 2012. Comparison of Trace Element Levels of Lichen Species Living on Different Habitats. Asian J Chem. 24 (2): 920-926
 • Kahriman Nuran, Tosun Gonca, Yaylı Büşra, Yazici K, Karaoğlu Şengül Alpay, Yaylı Nurettin. 2012.Volatile constituents and antimicrobial activity of the essential oils from Cladonia rangiformis Hoffm. and Cladonia furcata (Huds.) Schrad. Asian J Chem. 24 (4): 1442-1444
 • Yazici K, Aptroot A, Aslan A. 2012. Candelariella, Ochrolechia, Physcia, and Xanthoria species new to Turkey. Mycotaxon 119: 149-156
 • Aptroot A, Yazıcı K. 2012. A new Placopyrenium (Verrucariaceae) from Turkey. The Lichenologist 44(6): 739-741
 • Yazıcı K. 2012. Mycobilimbia and Rinodina species new to Turkey. Mycotaxon 121: 419-423
 • Aslan A, Gürbüz Hasan, Yazıcı K, Cicek A, Turan Metin, Ercisli Sezai. 2013. Evaluation of lichens as bioindicators of metal pollution. J. Elem. 353-369. doi.10.5601/jelem.2013.18.3.01
 • Yazici K, Aptroot A, Aslan A. 2013. The lichen biota of Iğdır province (Turkey). Mycotaxon link page 123: 492
 • Aslan A, Yazıcı K. 2013. New Lecanora, Lecidea, Melaspilea, Placthynthium, and Verrucaria records for Turkey and Asia. Mycotaxon 123: 321-326
 • Yazıcı K, Aslan A, Aptroot A. 2013. New lichen records from Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy. 1028-2092
 • Yazıcı, K., Etayo J. 2013. “Buelliella, Codonmyces, and Polycoccum species new to Turkey”, Mycotaxon, 126, 45-50
 • Yazıcı, K., Etayo J. 2014. “Lichenicolous fungi in Iğdır province, Turkey”  Acta Botanica Brasilica, 28(1),1-7
 • Aptroot A, Yazıcı K, Košuthová A. Three Placynthiaceae reported new to Asia from limstone in Turkey, with the description of the apothecia of Placynthium posterulum Herzogia 28(1):292-296 2015
 • Yazıcı K, Aptroot A. Buellia, Lempholemma, and Thelidium species new for Turkey and Asia Mycotaxon 130:701-706, 2015
 • Yazıcı K, Aptroot A, Aslan A, Sipman H, Piercey-Normore MD. The lichen biota of Burdur province (Turkey) Mycotaxon 130:926 2015
 • Yazıcı, K, Etayo J. Lichenicolous fungi of Burdur province in Turkey Mycotaxon 130:1214, 2015
 • Yazıcı K, Aslan A. Aspicilia, Lobothallia, and Rhizocarpon species new for Turkey and Asia. Mycotaxon 131, pp. 227–233, 2016
 • Yazıcı K, Aslan A Merismatium, Porpidia and Protoparmelia spp. new for Turkey and Asia. Mycotaxon 131: 337–343, 2016
 • Yazıcı A, Aptroot A. 2017. Three Lichen Taxa New for Turkey. BJPT. 24(1): 83–89
 • Yazıcı K, Aptroot A, Aslan A. 2017. Fungal Systematics and Evolution: FUSE 3. SYDOWIA. 69: 257-258
 • Aptroot A, Yazıcı K. 2017. Lecania sessilisoraliata, a new sorediate lichen species from limestone in Turkey. Phytotaxa. 328 (3): 298–300
 • Yazıcı K, Etayo J, Aslan A, Karahan D. 2019.  Records of lichenicolous fungi new for Turkey and
 • Asia, Botanica Serbica 43 (1), 3-8
 • Jie Song et al.  2019. Fungal Systematics and Evolution: FUSE 5. Sydowia 71: 141-245
 • Zakeri, Z. Yazıcı, K. Aptroot, A. 2021. Lecidea soredioatrobrunnea sp. nov. from Turkey, the first saxicolous true Lecideaa with soredia-Herzogia 34: 55-61.

Kitaplar

 • Sistematik Botanik, Dr. Turan ÖZDEMİR, Birol Yayınları, 2003.