aday ögrenci

Genel Bilgi

 

 

Bugün Tasarım Bölümümüz bünyesinde Grafik ve İç Mekan Tasarımı olmak üzere iki eğitim programı yer almaktadır. Grafik Tasarımı Programımız yılında, İç Mekan Tasarımı Programımız ise yılında öğrenci alımına başlamıştır. Programlarımızdan 2 yıllık önlisans eğitimi sonunda başarı ile mezun olanlar "tekniker" ünvanı almaktadır.  

Günümüzde teorik ve pratik bilgiyi görsel bir sistem içinde sunan ve soruna, yapacağı tasarım ile çözüm getiren tasarımcılar yetiştirmek önem kazanmaktadır. Bunun için tasarım kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, değişik kültürel ortamlarda çalışabilen gerek ulusal gerekse uluslararası tasarım bilgisine sahip tasarımcılar günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

O nedenle Tasarım Bölümü?nün amacı, grafik tasarımı ve iç mekân tasarımı alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim öğrenciler yetiştirmenin yanında, teorik ve kuramsal dersler ile desteklenen ders programları ile sadece teknik eleman değil profesyonellik yolunda gerekli temel alt yapıya sahip bireyler yetiştirmektir.

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arsin Meslek Yüksekokulu (Arsin kampüsü) içinde yer alan derslik ve atölyeleri ile yaklaşık 100 öğrenciye hizmet vermektedir. 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
KTÜ Arsin MYO kalite politikası paralelindedir.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz topluluklar oluşturarak mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler. Kalite politikamız gereği bir adet Kalite Okul Temsilcisi öğrencimiz vardır.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Programlarımız

  •  Grafik Tasarımı
  •  İç Mekan Tasarımı

Staj Programı
KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, teknikerlik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (10) iş günü ve en çok kırk (20) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Atölye ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   

Atölyelerimiz

Desen Atölyesi
?Desen pratikleri yapılmaktadır.

Fotoğraf Atölyesi
?Stüdyo çekimleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarları
?Windows işletim sistemli Lab
?Mac işletim sistemli Lab

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Grafik Tasarımı Programı mezunlarımız kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi, matbaa, ambalaj hizmetlerinde çalışma imkanına sahiptirler. 

İç Mekan Tasarımı Programı mezunlarımız kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi, mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde çalışma imkanına sahiptirler. 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 

Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Çift Ana Dal Önlisans Ders Planı 
Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Çift Ana Dal Önlisans Ders Planı 

 

Taban Puanı

Grafik Tasarımı Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

103

380,60

339,86

103

434,32

407,36

90

457,32

100

 

İç Mekan Tasarımı Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

52

380,45

364,68

62

453,09

433,99

60

-

440,80

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Grafik Tasarımı Programımız ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.

İç Mekan Tasarımı Programımız ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.