tanıtım

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 67 yıllık kurumsal kültüre ve eğitim tecrübesine sahip, çağın gereksinimlerine göre kendini sürekli yenileyen, Türkiye’nin en eski dördüncü ve aynı zamanda Ankara ve İstanbul dışında Anadolu’da kurulan ilk teknik üniversitedir. Köklü kurumsal geçmiş ve eğitim altyapısı üniversitemizi hem araştırma - geliştirme ve hem de eğitim açısından saygın üniversitelerden birisi yapmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesinin bu başarısında akademik yapının yanında 3.000’i aşkın idari personelinin de önemli katkıları bulunmaktadır.

 

Memur Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin temel amacı mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. İdari personelin bilgisini ve verimliliğini arttırmak, bilimsel ve teknolojik imkânları en üst düzeyden kullanabilmelerini sağlamak, personel ve birimler arasındaki uygulama, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, kalite kültürünü üniversite içerisinde yaygınlaştırmak, üniversitedeki idari pozisyonlar için yönetici havuzu oluşturulmasına yönelik eğitim ve diğer süreçlerin planlanması ile personelleri daha üst görevlere hazırlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Modül 1 (Zorunlu Eğitimler), Modül 2 (Genel Eğitimler) ve Modül 3 (Yetenek Havuzu) olmak üzere birbirini takip eden üç ayrı eğitim modülü oluşturulmuştur.

 

Memur Akademisi Eğitim Planları Döngüsü

 

 

Memur Akademisi eğitimlerinin amacına tam ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi için eğitim planları döngüsü kullanılmaktadır. Bu döngü ile birim ve birey düzeyinde eğitim ve ihtiyaç analizleri yapılmaktadır. Analizin çıktıları doğrultusunda yeni dönemin eğitimleri planlanmaktadır. Planlanan eğitimler verilmekte ve birim ve bireysel düzeyde geri bildirim mekanizması ile geri bildirimler alınarak süreçteki tüm eksiklikler giderilmekte ve iyileştirilmeler yapılarak yeni döneme hazırlanılmaktadır.

 

 

 

 

Memur Akademisi eğitimleri idari personeller açısından ele alındığında işe alınan yeni personelin ilk iş gününden emeklilik gününe kadar tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini kapsamakla birlikte kariyer geliştirme imkanı da sunmaktadır.