memur akademisi birimi

Memur Akademisi Birimi, Üniversite içerisinde idari personele yönelik Modül 1-Zorunlu eğitimler (oryantasyon eğitimleri, aday memur eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri), Modül 2-Genel Eğitimler (motivasyon, kişisel gelişim, mesleki gelişim, bilgi ve bilişim teknolojileri ve kurumsal eğitimler) ve Modül 3-Yetenek Havuzu (yöneticilik ve liderlik, teknik, mesleki ve idari eğitimler) eğitim programlarını planlayan, düzenleyen ve sonuçlarını değerlendiren Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimdir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Memur Akademisi Birimi

Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V. Üye
Ufuk ÖZTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı Üye
Göksel SALİH Personel Daire Başkanı Üye
Öğr. Gör. Mustafa TONYALI Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürü Üye

Memur Akademisi Birimi'nin görevleri;

  • Memur Akademisi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için öncelikleri ve izlenecek yöntemi belirlemek,
  • Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,
  • Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvuruları incelemek ve karara bağlamak,
  • Her yıl yapılacak Memur Akademisi eğitim programında yer alan eğitimlerin türü, tarihi, konuları, katılacak personelleri ve eğiticileri belirlemek,
  • Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
  • Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli önlemleri almak.