inandılar ve başardılar!

Memur Akademisi 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Öz Değerlendirmesi

Üniversitemiz insan kaynağının eğitim ve gelişim faaliyetlerinin sağlaması amacıyla bir KTÜ markası olan Memur Akademisi Genel Eğitim Modülü ile 30 farklı konuda eğitim; yüz yüze, çevrim içi, video (kayıt) gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. "Memur Akademisinde Yeni Dönem" sloganı ile başlayan eğitim ve öğretim yılında hem tüm personelimizin faydalanacağı hem de bazı unvan ve birim düzeylerine göre sınıflandırılmış spesifik eğitimler ile ilgili personelin faydalanacağı eğitim programı tamamlanmıştır. Bu bağlamda, 30 farklı eğitimin 16'sı tüm personelimizin, 14'ü spesifik sınıflandırılmış personelimizin ilgisine sunulmuştur. Tüm personelimize yönelik sunulan "Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi" ve "İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi" personelimizin kendi tercihine bırakılarak ihtiyaç duyduğu eğitimlerden herhangi birini veya ikisini de izlemesi için kolaylık sağlanmıştır. Bu kapsamda bilgilendirme ve sınav sürecinde "15 farklı konu" olarak işlenmiş ve personelimizde bu şekilde tabii olacaktır. Diğer taraftan eğitim ve öğretim yılının başında planlanan ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle "Uygulamalı PowerPoint Eğitimi" gerçekleştirilememiştir. 

Tüm personelimizin ilgisine sunulan 15 farklı konudaki eğitimlerin izlenme ve katılım sayısı 2165 olup, 1395 dakika süreyle gerçekleştirilmiştir. Her eğitimin adı ve farklı katılımcı sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Unvan ve birim düzeylerine göre sınıflandırılmış 14 farklı konudaki spesifik eğitimlerin toplamda izlenme ve katılım sayısı 1268 personel olup, 906 dakika sürmüştür. Her eğitimin adı ve eğitime katılan farklı katılımcı sayıları aşağıda verilmiştir.

Eğitim ve gelişim yolculuğunuzda sizlerin her geçen gün değişen ve gelişen dünya koşullarına hızla uyum sağlamanıza yardımcı olması için var gücümüzle çalışıyor ve sizleri bu yolculukta gönülden destekliyoruz. 2022-2023 Dönemi Genel Eğitim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim sürecinin değerlendirilmesi kapsamında dönem sonunda gerçekleştirilen anket verilerine göre memnuniyet düzeyleri aşağıda verilen grafikteki gibidir.

Genel eğitimlerinin tamamlanması ile bilrikte, Modül 2 sınavına katılım şartlarını sağlayan personelimiz ilan edilmiştir. Bu kapsamda 20.06.2023 tarihinde tüm personelimize yönelik 15 farklı konudaki eğitimi içeren 50 soruluk Genel Eğitimler (Modül 2) sınavı ve Genel Kültür - Genel Yetenek konularından oluşan 50 soruluk Yetenek Havuzuna Giriş Sınavı (Modül 3) gerçekleştirilmiştir. Modül 2 sınavına girmeye hak kazanan 57 personelimizin 11'i ve Modül 3 sınavına girmeye hak kazanan 42 personelimizin 7'si sınava katılamamıştır. Bu durumda Modül 2 sınavına 46 ve Modül 3 sınavına 35 personelimiz katılım sağlamıştır. Her iki modülde de 50'şer soru sorulmuş olup 75'er dakikalık süreler verilmiştir. Bu sınav sürecinin değerlendirilmesi için uygulanmış olan anket verilerine göre memnuniyet düzeyleri aşağıda yer alan grafikteki gibidir.

Yetenek Havuzu Mülakat Sınavına Katılabilme şartları gereğince yapılan değerlendirmelere göre 3 personelimiz mülakat sürecine katılmaya hak kazanmıştır. 12.07.2023 tarihinde "Değerlendirme Merkezi" yaklaşımı benimsenerek iki aşamalı mülakat sınavı yapılmıştır. İlk aşamada sözlü mülakata tabi olan çalışma arkadaşlarımıza ikinci aşamada vaka çözümleme sınavı yapılmıştır. Özellikle ilk aşamada kurumsal bilgilere yetkinlik, temel mevzuat bilgisi, yöneticilik ve liderlik yeterliliği, kendini ifade edebilme, süreyi etkin kullanabilme, stres ve çatışma yönetimi, kusursuz fırtınaları yönetebilme düzeyi, iletişim yeteneği gibi bir çok kriter bakımında ölçümler yapılmıştır. İkinci aşamada ise örnek bir vaka verilerek planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma gibi temel bileşenlerin yanı sıra bilgi teknolojilerini kullanabilme, metinleri sunuma çevirebilme, tasnifleme, raporlama, tablo ve grafik okuma gibi çeşitli kriterler bakımından değerlendirmeler yapılmıştır. Birinci aşama (sözlü) notunun %75'i ve ikinci aşama (vaka çözümleme) notunun %25'i toplanarak nihai mülakat notu hesaplanmıştır.

KTÜ Memur Akademisi 2022-2023 döneminde 30 farklı eğitim ile insan kaynağına değer katarken; 57 personelin katılım belgesi ve 6 personelin başarı belgesi almasına katkıda bulunmuştur. Bu belgelere sahip personelimiz KTÜ Memur Akademisi, KTÜ İnsan Kaynakları, KTÜ Rotasyon ve KTÜ Ödül Yönergeleri doğrultusunda birçok kriteri sağlamış olmakla birlikte kariyer gelişimi ve ödüllendirme mekanizmalarında öncelik kazanmıştır. Bu sürecin her halkasında yer alan şartları başarıyla sağlayan 3 personelimiz KTÜ YETENEK HAVUZU'na girmeye hak kazanmıştır.

Eğitim ve gelişim faaliyetlerinde büyük bir özveri ve gayretle yolculuğun belli aşamalarına ulaşmış tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz.

Katılım Belgesi Süreci ve Kazanan Personelimiz

Üniversitemiz Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda, insan kaynağının eğitim ve gelişim faaliyetleri kapsamında yürütülen Genel Eğitimleri (Modül 2) başarıyla tamamlanmıştır. Bu yolculukta göstermiş olduğunuz ilgi, Memur Akademisi Birimi ve Personel Daire Başkanlığı (Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü) tarafından gayrete ve özveriye dönüşmüştür. Tüm geri bildirimleriniz dikkate alınarak ek dersler ile eğitim programı zenginleştirilmiş, eğitim günü, saati, süresi gibi kriterlerde iyileştirmeler yapılarak daha erişilebilir bir platform oluşturulmaya çalışılmıştır. 

"Memur Akademisinde Yeni Dönem" sloganıyla başlatılan bu dönemde öncelikle KTÜ Memur Akademisi Yönergesi tüm birimlerle paylaşılmış, Memur Akademisi web sayfası güncellenmiş, tanıtım lansmanları düzenlenmiş, broşürler dağıtılmış ve SMS'ler gönderilmiştir. Ayrıca, bu yeni dönemde sizlerin ilgisine "Katılım Belgesi" sunulmuştur. Bu belgeyi alabilme şartları yönergede ve web sayfasında açıkca belirtilmiştir. Bu kapsamda, tüm personelimize yönelik olarak düzenlenen 15 farklı konudaki eğitimin 6'sı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığı ile video (kayıt) eğitim, 6'sı KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) aracılığı ile çevrim içi ve video (kayıt) eğitim ve geri kalan 3 eğitim ise kurumumuzun konferans salonlarında yüz yüze olarak ilgililere sunulmuştur. CBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığı ile 900 dakikayı aşan 6 eğitime 377 farklı personelimiz, KTÜ UZEM aracılığı 500 dakikayı aşan 6 eğitime 126 farklı personelimiz ve yüz yüze olarak düzenlenen 270 dakikayı aşan 3 eğitime 179 farklı personelimiz katılım göstermiştir.

KTÜ Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda katılım belgesi alma şartları tarafımızca titizlikle değerlendirilmiştir. 4 temel şarttan oluşan bu sürecin ilk 3 şartını sağlayan 449 farklı personelimizin olduğu tespit edilmiştir. Bu personelimizin 57'si eğitimlerin en az %70'ine katılarak "Katılım Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Katılım Belgesi almaya hak kazanan personelimizin bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Katılım Belgesi almaya hak kazanan personelimizi içtenlikle tebrik eder, gelişim yolculuklarında başarılar dileriz.

Başarı Belgesi Almaya Hak Kazanan Personelimiz

20.06.2023 tarihinde tüm personelimize yönelik 15 farklı konudaki eğitimi içeren 50 soruluk Genel Eğitimler (Modül 2) sınav sonuçlarına göre Katılım Belgesine sahip 6 personelimiz 70 ve üstü puan alarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazanmıştır. Bu belge ile nihai performans notuna +10 puan ekleme hakkı elde etmiştir. 
Eğitim ve sınav süreçlerinde ilmek ilmek emeğini işleyerek başarılı olan tüm personelimizi gönülden tebrik ediyoruz.

Yetenek Havuzuna Katılmaya Hak Kazanan Personelimiz

Eylül 2022'de başlayan Yetenek Havuzu Yolcuğu'nu başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarımızı tebrik eder, keyifli gelişim yolculukları dileriz.