eğitim takvimi ve programları

Modül 1 - Zorunlu Eğitimler

1. Temel Eğitimler

Aday memur temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

2022 Dönemi Aday Memur Temel Eğitim Dokümanları

2. Hazırlayıcı Eğitimler

Aday memur hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

2023/1 Dönemi Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Dokümanları

 

Modül 2 - Genel Eğitimler

Eğitim Takvimi ve  Eğitim Programı

 

Modül 3 - Yetenek Havuzu

Eğitimlere Giriş Sınav Takvimi, Eğitim Takvimi ve Eğitim Programı