2022-2023 dönemi memur akademisi sınav değerlendirmeleri

Sınav Ön Değerlendirmeleri

20.06.2023 tarihinde tüm personelimize yönelik 15 farklı konudaki eğitimi içeren 50 soruluk Genel Eğitimler (Modül 2) sınavı ve Genel Kültür-Genel Yetenek konularından oluşan 50 soruluk Yetenek Havuzuna Giriş Sınavı (Modül 3) başarıyla tamamlanmıştır. Modül 2 sınavına girmeye hak kazanan 57 personelimizin 11'i ve Modül 3 sınavına girmeye hak kazanan 42 personelimizin 7'si sınava katılamamıştır. Bu durumda Modül 2 sınavına 46 ve Modül 3 sınavına 35 personelimiz katılım sağlamıştır. Her iki modülde de 50'şer soru sorulmuş olup 75'er dakikalık süreler verilmiştir. Sınav değerlendirme anket verilerine göre; sınav saati bakımından %87, sınav görevlileri bakımından %100, Modül 2 sınav süresi bakımından %96, Modül 2 sınavının zorluk derecesi bakımından %86, Modül 3 sınav süresi bakımından %88, Modül 3 sınavının zorluk derecesi bakımından %99 düzeyinde memnuniyete erişilmiştir. 

Modül 3 sınavında 1 sorunun hatalı olduğu tespit edilmiş olup, bu sınava giren personelimiz için doğru olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, bu hatalı soru için Modül 3 puanlarına +2 puan ilave edilmiştir. "Yeni Dönemde Memur Akademisi" sloganıyla başlattığımız bu dönemde eğitim süreçleri ve katılım belgesi sürecinde göstermiş olduğumuz hassasiyeti bu sınavda da gözeterek soru ve cevaplar yeniden incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Modül 2 ve Modül 3 sınav sorularında başka bir hata tespit edilmemiştir. 

Başarı Belgesi ve Yetenek Havuzu Yolculuğu için yapılmış olan değerlendirmeler KTÜ Memur Akademisi Yönergesi hükümleri uyarınca titizlikle yürütülmüştür. Bu kapsamda;

  1. Genel Eğitimler (Modül 2) Sınavından en az 70 puan alan personelimiz "Başarı Belgesi" almaya hak kazanmış ve ayrıca değerlendirmeye alınmıştır.
  2. Yetenek Havuzuna Giriş Sınavından (Modül 3) en az 70 puan alan personelimiz değerlendirmeye alınmıştır.
  3. Modül 2 ve Modül 3 puanlarının aritmetik ortalaması en az 75 puan olan personelimiz değerlendirmeye alınmıştır.
  4. Bu üç şartı sağlayabilen personelimiz Yetenek Havuzu Mülakat Sınavına girmeye hak kazanmıştır.

15.06.2023 tarihinde duyurduğumuz üzere Modül 2 sınavına girmeye hak kazanmış olan 57 personelimiz "Katılım Belgesi" almaya hak kazanmıştır. 20.06.2023 tarihinde yapılan Modül 2 sınavına katılan 46 personelimizden 6'sı 70 ve üzeri puan alarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazanmıştır. Modül 2 ve Modül 3 sınav puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplandığında 3 personelimizin 75 ve üzeri puan alarak Yetenek Havuzu Mülakat Sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

Genel Eğitimler (Modül 2) Sınav Sonuçları

20.06.2023 tarihinde tüm personelimize yönelik 15 farklı konudaki eğitimi içeren 50 soruluk Genel Eğitimler (Modül 2) sınavı sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu sonuçlara göre 6 personelimiz 70 ve üstü puan alarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazanmıştır. Bu belge ile nihai performans notuna +10 puan ekleme hakkı elde etmiştir. Ayrıca, "Yetenek Havuzu" değerlendirmelerinde de bir şartı sağlamıştır. 57 personelimizin tamamı "Katılım Belgesi" almaya hak kazanarak, nihai performans notuna +5 puan eklemeye hak kazanmıştır. Eğitim ve sınav süreçlerinde ilmek ilmek emeğini işleyen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyoruz.

Yetenek Havuzuna Giriş Sınav (Modül 3) Sonuçları

2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı Memur Akademisi Modül 3 sınavına katılan 35 personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, eğitim ve gelişim yolculuklarında üstün başarılar diliyoruz. 20.06.2023 tarihinde yapılan Modül 3 sınav sonuçlarına göre 22 personelimiz en az 70 puan almıştır. Ayrıca, "Yetenek Havuzu" değerlendirmelerinde de bir şartı sağlamıştır. Sınava katılarak gerekli şartı sağlayamayan 13 personelimize ve sınava katılamayan 7 personelimize gayretleri için teşekkür ederiz. Bu sınavda sadece 2 soru yanlış yaparak en yüksek notu alan personelimizi de ayrıca tebrik eder, başarılar dileriz.

 

Yetenek Havuzu Mülakatına Girebilecek Personelimiz

Yetenek Havuzu Yolculuğunun ikinci aşaması sınavlardır. Bu aşamada üç temel şart bulunmaktadır. Birinci şart, Genel Eğitimler (Modül 2) sınavından en az 70 puan almak, ikinci şart Yetenek Havuzuna Giriş Sınavından (Modül 3) en az 70 puan almak ve üçüncü şart olarak bu iki sınavın aritmetik ortalaması bakımından en az 75 puan alan ilk 10 personelden biri olmaktır. Bu kapsamda Genel Eğitimler (Modül 2) sınavından en az 70 puan alan 6 personelimiz birinci şartı sağlamıştır. Yetenek Havuzuna Giriş Sınavınden (Modül 3) en az 70 puan alan 22 personelimiz ikinci şartı sağlamıştır. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması bakımından en az 75 puana erişebilen 8 personelimiz üçüncü şartı sağlamıştır. Bu veriler birleştirildiğinde 3 personelimiz üç şartı da sağlayarak "Yetenek Havuzu Mülakat Sınavına" girmeye hak kazanmıştır. Kendilerini gönülden tebrik eder, gelişim yolculuklarında üstün başarılar dileriz. Bu aşamada üç şartı birlikte sağlayamayan ancak diğer şartları sağlayabilen çalışma arkadaşlarımızı emekleri ve gösterdikleri gayretten ötürü tebrik eder, geri bildirimleri ile gelecek dönemleri planlarken sağlayacakları katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Yukarıdaki şekilde birinci şart A, ikinci şart B ve üçüncü şart C olarak kodlanmıştır. Bu kodlamalar aşağıdaki tabloda kullanılmıştır.

Üç Yeşil ile Yetenek Havuzu Mülakat Sınav Yolculuğu Başlıyor.

Yeşil renk: Bulunduğu şartı sağladığını ifade eder.
Kırmızı renk: Bulunduğu şartı sağlamadığını ifade eder.
Yeşil tik: Yetenek Havuzu Mülakatına katılabileceğini ifade eder.
Kırmızı x: Yetenek Havuzu Mülakatına katılamayacağını ifade eder.

İtiraz Süreci

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

İlmek ilmek örülen bu eğitim ve gelişim yolculuğunda emeklerinize teşekkür ederiz. İlk günden itibaren KTÜ Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda titizlikle yürütülmüş olan bu program sınav sürecinde de yürütülmüştür. Yetenek Havuzuna Giriş Sınavında (Modül 3) yer alan 15. soru sınava katılan tüm personellerimiz için doğru kabul edilmiş olup "+2 puan" olarak eklenmiştir. Bu hatalı soru bizleri PUKÖ döngüsü ve sıfır hata prensiplerimiz gereği tüm soruları yeniden gözden geçirme fırsatı yaratmış olup gerekli incelemeler yapılmıştır. En az yapılan sorular üzerine de  ayrıca yoğunlaşılmıştır. İncelemelerimize göre farklı bir hata tespit edilmemiştir. Sınav sonuçları optik okuyucu tarafından okunmuş olup doğrudan ekrana yansıtılmıştır.

Genel Eğitimler (Modül 2) sınav sonuçlarına, Yetenek Havuzuna Giriş Sınav (Modül 2) sonuçlarına ve bu iki sınavın aritmetik ortalama notlarına itiraz süreci aşağıdaki gibi yürütülecektir:

  1. Yazılı bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığı - Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü'ne sınavın açıklandığı günden başlayarak 03.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir.
  2. Çevrim içi başvurular ise Bize Yazın Modülü ile 03.07.2023 tarihi 23.59'a kadar doğrudan yapılabilir.
  3. İtirazlar sınav komisyonunca incelenecek ve neticelendirilecektir. Bu inceleme sonucunda tespit edilen sınav puanı geçerli olacaktır. Sonuçlar web sayfamızdan duyurulacaktır.

Duyuru

Değerli Çalışma Akradaşlarımız,

Eğitim ve gelişim yolculuğunuzda kazandığınız Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgeleriniz Mülakat sınav sonuçlarından sonra törenle birlikte takdim edilecektir. 

Bizi takip etmeyi unutmayın.

İyi çalışmalar dileriz.