Kuruluş  
1986 yılında KTÜ Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Ön Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. 1989 yılında YÖK Başkanlığı'nın 13.12.1989 tarih ve BÖ/0706002/3648-266143 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu'nun 25.11.1989 toplantısında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun değişik7/b-2 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (KTÜ. Kanuni kampüsünde) kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ilk olarak Hemşirelik Bölümü ve Tıbbi Laboratuar Programı ile Eğitim-Öğretime başlamıştır. 1992 yılında Sağlık Meslek Liselerinin yüksekokullara dönüştürme programı dahilinde ve KTÜ. Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında Hemşirelik Bölümü?nden ayrı olarak Ebelik ön lisans programı açılmıştır (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.11.1992 tarih ve 4744/19869 sayılı yazısı ile). 10.10.1996 tarih 988655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ebelik ve Hemşirelik ön lisans programları kapatılmış ve ebelik ve hemşirelik lisans eğitimine geçilmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile 01.02.2010 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurularak 26 Şubat 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. 01.12.2010 gün ve 43307 sayılı YÖK kararı ile Bölüm ve Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan 3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili  
Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Mezunların İstihdam Profilleri  
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eczacılık Fakültesi Binası, 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 230 04 76
Belge Geçer           : +90 462 230 04 75
E-Posta      : 
Web Adresi : sbf.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eczacılık Fakültesi?ne ait binada geçici olarak eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 80 kişilik 1 toplantı salonu, 84 kişilik 6 sınıf, 100 kişilik 1 sınıf bulunmaktadır ve sınıfların tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. 1 kantin (jetonlu makineler) ve 1 öğrenci beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren üç adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen KPR maketi, doğum maketi, epizyo maketi, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti ve iki adet tedavi arabası bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
HEM1003Anatomi - I52+0+0ZorunluTürkçe
HEM1011Fizyoloji - I52+0+0ZorunluTürkçe
HEM1029Mikrobiyoloji + Parazitoloji42+0+0ZorunluTürkçe
HEM1031Hemşirelik Esasları - I52+0+0ZorunluTürkçe
HEM1033Kendini Tanıma Ve İletişim Yönt.42+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+0+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
HEM1008Fizyoloji - II22+0+0ZorunluTürkçe
HEM1018Hemşirelik Esasları - II164+10+2ZorunluTürkçe
HEM1020Anatomi - II22+0+0ZorunluTürkçe
HEM1026Beslenme22+0+0ZorunluTürkçe
HEM1028Biyokımya22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+10+2
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HEM2001Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji22+0+0ZorunluTürkçe
HEM2005Mesleki İngilizce - I22+0+0Zorunluİngilizce
HEM2009Patoloji22+0+0ZorunluTürkçe
HEM2015İç Hastalıkları Hemşireliği146+10+0ZorunluTürkçe
HEM2021Hemşirelikte Farmakoloji-I22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM2025Yaratıcı Drama42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2027Sağlığı Koruma Ve Geliştirme42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2029Etkili ve Güzel Konuşma42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2033Sağlıklı Yaşam İçin Hareket42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+10+0
Bahar Dönemi
HEM2008Mesleki İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
HEM2014Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği146+10+0ZorunluTürkçe
HEM2018Hemşirelikte Farmakoloji-II22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM2002Seçilmiş Kronik Hast. Epidemiyolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2006Cinsellik ve Üreme Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2010Sağlık Sosyolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2016Hemşirelikte Etik42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2020Hemşirelikte Klinik Laboratuvar42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2022Aile Temelli Yaklaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2024Kalp ve Damar Hastalıkları42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2026Basketbol42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2030Futbol42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2032Step-Aerobik42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM2040Voleybol42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2614+10+0
YIL TOPLAMI :56
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HEM3003Biyoistatistik22+0+0ZorunluTürkçe
HEM3025Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği166+10+0ZorunluTürkçe
HEM3027Mesleki İletişim22+0+0ZorunluTürkçe
HEM3029İlk Yardım ve Acil Bakım22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM3011Hasta ve Çalışan Güvenliği42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3031Yaşlı Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3033Hemşi.Kav.Çerçeve Yaklaşımı ile Bakım Denetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3035Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3037Bağışıklama ve Aşılar42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3041Büyüme ve Gelişme42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3043Bilimsel Okuryazarlık42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3418+10+0
Bahar Dönemi
ECF 344Farmasötik Toksikoloji I32+0+0ZorunluTürkçe
HEM3000Araştırma Yöntemleri22+0+0ZorunluTürkçe
HEM3004Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş.166+10+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-142+0+2SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-242+0+2SeçmeliTürkçe
Teknik/seçmeli-342+0+2SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM3002Büyüme ve Gelişme42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3006Çocukluk Çağı Enf. Hastalıkları42+0+0SeçmeliTürkçe
HEM3008Alternatif Doğum Yönt. Ve Pozisyonları42+0+2SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3316+10+6
YIL TOPLAMI :67
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HEM4003Hemşirelikte Yönetim84+4+0ZorunluTürkçe
HEM4007Ruh Sağlığı ve Hast.Hemş.166+10+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-160+8+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM4019Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması60+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4021Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması60+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4023Evde Bakım60+8+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3010+22+0
Bahar Dönemi
HEM4000Hemşirelikte Öğretim04+4+0ZorunluTürkçe
HEM4001Hemşirelikte Öğretim84+4+0ZorunluTürkçe
HEM4016Halk Sağlığı Hemşireliği166+10+0ZorunluTürkçe
HEM4018Halk Sağlığı Hemşireliği126+10+0ZorunluTürkçe
Teknik/seçmeli-162+4+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik/seçmeli Grubu Dersleri
HEM4002Hastanelerde Hemşirelik Hizmeti Yönetimi Uyg.100+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4004Diyabet Hemşireliği62+4+0SeçmeliTürkçe
HEM4006Hastanelerde Hemş. Hizm. Yönetimi62+4+0SeçmeliTürkçe
HEM4008İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması100+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4010Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uyg.100+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4012Evde Bakım62+4+0SeçmeliTürkçe
HEM4014Nefroloji Hemşireliği62+4+0SeçmeliTürkçe
HEM4020Yaş Dönemlerine Göre Ruh Sağ. Geliştirilmesi62+4+0SeçmeliTürkçe
HEM4022Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Uyg100+8+0SeçmeliTürkçe
HEM4024Aile Planlaması ve Danışmanlık62+4+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :4222+32+0
YIL TOPLAMI :72