Karadeniz Bölgesinin arkeolojik önemi göz önüne alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesi içinde Arkeoloji Bölümü kurulmuş ve bölüm 22/11/2012 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Bölümün ilk başkanı Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK’tir ve bölüm başkanlığı görevini üstlendiği Arkeoloji Bölümü’nde üç ayrı, bağımsız program halinde Prehistorya Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları vardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri yanı sıra arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları da Arkeoloji Bölümü bünyesinde sürdürülecektir. Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK başkanlığında Kastabala antik kenti (Osmaniye) kazıları ve Besni (Adıyaman) arkeolojisi araştırmaları halen sürmektedir. Trabzon’un Klasik Arkeolojisi Araştırmalarımız 2013 yılında başlamıştır. Bölüm bünyesinde Karadeniz Arkeoloji Araştırmaları Merkezi oluşturulması altyapısı hazırlanmıştır. Bu kapsamda kütüphane oluşturulmasına başlanmış, e- kitap ve e-dergiler bilgi bankamızda toplanmakta ve derlenmektedir. Söz konusu yazılı ve görsel kaynaklar çalışmalarımız tamamlandığında okuyucuya açılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, nitelikli öğretim kadrosu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, öğrencilere arkeoloji alanında çok geniş bir anlamda öğrenim görme olanağı sunacaktır. Öğrenciler Prehistorik (Tarih Öncesi) dönemden başlayarak Roma döneminin sonuna kadar başta Anadolu olmak üzere tüm Akdeniz ve çevre kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisiyle ilgili zengin bir ders içeriğinden seçim yapabilecek ve istedikleri alanda uzmanlaşabilecektir.

Prehistorya Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji konusunda lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler lisansüstü düzeyinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilecektir ve uzmanlaşma yönünde eğitimlerine devam edebilecektir.

Öğrenciler devam mecburiyeti olan teorik dersler yanında Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte ve yürütülecek olan çeşitli dönemlere ait kazı ve araştırmalara (Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek başkanlığında sürdürülen Kastabala-Osmaniye kazı çalışmaları, Besni (Adıyaman) Arkeolojisi ve Trabzon’un Klasik Arkeolojisi Yüzey Araştırması) katılarak, aldıkları eğitimi pratik anlamda destekleme olanağına da sahip olacaktır. Bölümümüz tarafından yürütülen kazı ve araştırmalardan maddi kültür kalıntılarının ortaya koyduğu sonuçlar, Anadolu uygarlıklarına ve kültürleri hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı önemli katkılarda bulunmaktadır.

Öğrenciler, ders ve araştırmaları ile ilgili çalışmalarında kuruluş ve oluşum aşamasında olan Bölüm ve Üniversite kütüphanesinden yararlanma olanaklarına sahip olacaktır.

Bölümümüz Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarından mezun olacak öğrenciler Üniversitelerin bu alanda belirlediği yeterlilik koşullarını sağlamaları halinde öğretim elemanı olarak Üniversitelerde görev alabilecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde, devlete bağlı ve özel müzelerde, bunun yanı sıra belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışabilecektir. Arkeoloji mezunları iyi derecede yabancı dil bilmeleri halinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vermekte olduğu Turist Rehberliği eğitimini aldıktan sonra kokartlı turist rehberi olarak çalışabilmektedir

Prof.Dr.Turgut Hacı ZEYREK
Bölüm Başkanı

 

 

Adres: KTÜ Kanuni Kampüsü
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Tel:0462 3774318