duyurular

24

Aralık

2020 Yılı Üniversitemiz Memnuniyet Anketi

Rektörlük

             Gerek Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşabilmek gerekse  kalite güvence sistemimizi sağlıklı bir şekilde  sürdürebilmek için sizlerin görüşleri ve memnuniyeti önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ve tamamen hukuka uygunluk kriterleri (gizlilik, kişisel verilerin korunması ve teknik güvenlik önlemleri vb.) gözetilerek yürütülmekte olan ve aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz KTÜ memnuniyet anketine gereken ilgiyi göstermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

https://www.ktu.edu.tr/ktu-universitemizmemnuniyetanketleri