Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri

Değerli Akademisyenlerimiz,

Değerli İdari Personelimiz,

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Gerek Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşabilmek gerekse  kalite güvence sistemimizi sağlıklı bir şekilde  sürdürebilmek için sizlerin görüşleri ve memnuniyeti önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda ve tamamen hukuka uygunluk kriterleri (gizlilik, kişisel verilerin korunması ve teknik güvenlik önlemleri vb.) gözetilerek yürütülmekte olan KTÜ memnuniyet anketlerine gereken ilgiyi göstermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Rektörlük