aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

K.T.Ü Trabzon Meslek Yüksekokulu 1986 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1988-89 yılında almıştır. Bu öğrenciler arasında Elektrik Bölümü de yer almıştır. İlk mezunlarını 1990 yılında vermiştir. Meslek Yüksekokulunun binası olmadığından 1994 yılına kadar KTÜ Mühendislik Fakültesi binalarında eğitimine devam etmiştir.

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Fatih Kampusundaki Trabzon Meslek Yüksekokulu binasına taşınmıştır. 2002 yılından itibaren tüm Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş ile öğrenci yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu uygulamayla yeni bir dönem başlamıştır. Tüm mahsurları ve eleştirilere rağmen bu uygulamaya 2015 yılına kadar devam edilmiştir. 2015 yılından itibaren kısmen sınavla öğrenci alımına başlanmıştır. Fatih Kampusundaki eğitim süreci 2008 yılına kadar sürmüştür.

2008-2009 Eğitim Öğretim bahar yarıyılından itibaren halen eğitimini sürdürdüğü K.T.Ü Akçaabat yerleşkesindeki binasına taşınmıştır. Yeni binasında daha iyi fiziksel imkânlara kavuşmuştur.

Eğitim Öğretim

Eğitim


KTÜ Elektrik- Enerji Bölümü mezunları, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak; mezuniyetlerindden sonra elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, elektrik ve  elektronik donanım ve yazılımları, endüstriyel otomasyon, elektrik makinaları vb ile ilgili alanlardaki gereksinimlere ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm üretip, bu konularda projeler tasarlar, etik kurallar çerçevesinde bunları yönetir ve yapacağı faaliyetlerin sosyal, ekonomik, politik, hukuki ve çevresel sonuçlarına hakim olarak bu projeleri uygulamaya koyarlar.

 

Eğitim süresi iki yıl ve dört yarıyıl olmasına karşın yoğun bir meslek eğitim sürecinde tekniker adaylarına; mesleğinde kullanabileceği aşağıdaki dersler okutulmaktadır:

 • Temel yabancı dil bilgisini içeren dersler,
 • Temel matematik bilgisini içeren dersler,
 • Temel bilgisayar bilgilerini içeren dersler,
 • Temel Elektrik-Elektronik bilgisini kavratan dersler,
 • Elektriksel büyüklükleri ölçebilen ve yorumlamayı sağlayan dersler,
 • Elektrik Makineleri ile ilgili dersler,
 • Elektrik Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı ile ilgili dersler,
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin kontrol ve kumandası ile ilgili dersler,
 • Elektrik Tesisatları ve Projelerinin çizimi ile ilgili dersler

Staj Programı
Öğrencilerimizin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi TMYO Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Teknikerlik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (kırk) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

.

Laboratuvar ve Uygulama

Elektrik ve Enerji Bölümü altında halen Elektrik Programında eğitim-Öğretim faaliyetleri 2 adet donanımlı teknolojik sınıf ile aşağıda bahsedilen laboratuvarlarda sürdürülmektedir. Bölümümüzde, öğrencilerimizin bilgi ve deneyimini arttıracak teknik geziler düzenlenmekte, alanında uzman kişiler seminer vermek üzere bölümüze davet edilmektedir. Eğitim- Öğretim sezonlarının sonunda öğrencilerimizin tasarlamış oldukları projeler sergiye çıkarılmaktadır

Önlisans Laboratuvarlarımız

1- Elektrik Laboratuvarı

 • Doğru ve alternatif akım makinelerinin (motor ve generatörleri) bakım, onarım ve sarım işlemleri,
 • Temel elektrik tesisat uygulamalarının yapılması,
 • Elektromekanik kumanda uygulamaları,
 • Elektromekanik sistemlerin sürücü düzeneklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Temel elektrik kavramlarının simülasyon çalışmaları,
 • Elektrik malzemelerini tanıma, seçme ve kullanabilme

2- Elektrik Makinaları Laboratuvarı

 • Doğru akım makine deneylerinin yapılması ve çalışma karakteristiklerinin incelenmesi,
 • Trafo deneylerinin yapılması ve çalışma karakteristiklerinin incelenmesi,
 • Asenkron ve Senkron Makine deneylerinin yapılması ve çalışma karakteristiklerinin incelenmesi,
 • Özel Tasarımlı Motor deneylerinin yapılması ve çalışma karakteristiklerinin incelenmesi.

3- Güç Elektroniği Laboratuvarı

 • Alternatif enerji sistemlerine yönelik güç elektroniği devreleri tasarımı ve testleri
 • Elektrik motor sürücü sistemleri
 • Elektrikli araç şarj sistemleri
 • Akü şarj sistemleri
 • Elektrik santralleri gerilim ve hız regülatörü güç elektroniği dönüştürücü sistemleri

4-  Kontrol Laboratuvarı

 • Programlanabilir Denetleyici uygulamaları,
 • Elektromekanik dersi benzetim uygulamaları,
 • Bilgisayar destekli çizim uygulamaları,
 • Kontrol sistemlerinin simülasyonlu gerçekleştirilmesi,
 • SCADA sistem uygulamaları

5- Enstrümantasyon ve Kumanda Laboratuvarı

 • Sensör ve transdüserlerin test uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Sistem tasarım ve geliştirme çalışmaları.
 • Temel Elektronik uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Sayısal Elektronik uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Temel Elektrik-Elektronik büyüklüklerin ölçüm işlemleri,
 • Elektrik-Elektronik arıza analizi işlemlerinin yapılması
 • Kumanda Tekniği Uygulamaları

6- CAD Laboratuvarı

 • İç Aydınlatma ve Tesisat Projesi çalışmaları

Mezunlarımız ve İstihdam

    Eğitim sürecinin sonunda Elektrik Teknikeri unvanı ile mezun olanlar:

 • İşletmelerde yapılacak elektrik tesisatının ve elektrik cihazlarının çizdiği elektrik projesine uygun olarak tesis eder,
 • İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
 • Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar,
 • Alçak, orta ve yüksek gerilim tesislerinin, tesis, işletme ve bakımlarını yapabilirler
 • Elektrik makinelerini kullanabilir, PLC ve SCADA sistemi kurarak otomasyon işleyişi, bakım ve onarımını gerçekleştirebilir.

   Mezunlarımız büyük oranda kendi alanında bir işte çalışmaktadırlar. Bunlar:

 • TEİAŞ, TEDAŞ, TELEKOM, TRT, EÜAŞ’ bağlı veya özel elektrik santralleri, Karayolları, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Belediye, GSM şirketleri, Özel Elektrik arıza bakım şirketleri, Elektrik Mühendisliği ve taahhüt işleri, Elektrik tesisat, pano imalathaneleri, Demiryolları işletmeleri gibi, tüm kamu sektöründe ve ilgili özel şirketlerde,
 • Mesleği alanında kendi işini kurabilme potansiyeli; proje, tesisat, bobinaj, kumanda, otomasyon işleri ve ticareti

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için bölüm başkanlığına başvurunuz.

 

 

 

Taban Puanı

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

72

277,50

277,77

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.