haberler

Kariyer Etkinliği 'TUSEB Projesi Deneyimleri'

Ebelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Songül AKTAŞ, 11 Aralık 2023 tarihinde Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü işbirliği ile SBF Ebelik Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği kariyer etkinliğinde, Ebelik Bölümü “Kariyer Planlama” dersi kapsamında, yürütücü olarak sürdürdüğü “TUSEB Projesi Deneyimlerini” paylaşmak üzere  resmi olarak davet edildi. Kariyer Planlama dersi sorumlu öğretim üyesi sayın Dr. Öğretim Üyesi Zehra BAYKAL AKMEŞE’nin öncülüğünde yaklaşık 80 kişilik öğrenci grubuna Aktaş ve  projede araştırmacı olan doktora tez öğrencisi Araş. Gör. Özge Palancı AY ile birlikte deneyimlerini paylaştı (Proje: TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge 32307 nolu projesi olup, başlığı  “Vajinal doğum yapan annelere motivasyonel görüşme tekniği ile verilen emzirme eğitiminin emzirme motivasyonu, özyeterliliği ve bağlanma üzerine etkisi”dir). Sunum, soru-cevap şeklinde süren etkinlik, öğrencilerin mesleki kariyerinde “bir projeye başvurabilme cesaretini” daha da artırabilecek temennilerle sona erdi.


12 Aralık 2023