haberler

1. Uluslararası 1. Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi

Ebelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Songül AKTAŞ, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası ve 1. Ulusal Ebelik Tarihi kongresine katıldı. Yüz yüze katılım ile gerçekleşen kongrede Aktaş, Sözel Bildiri Oturum Başkanlığı görevinde bulundu (Aktaş ve Atatürk Üni. Dr. Öğretim Üyesi Safiye Ağapınar Şahin).  Kongre; geçmişten günümüze ebelik mesleğinin gelişim süreçlerine (eğitim, araştırma vb. yönlerle) ilişkin konuşma, bildiri, belgesel gösterisi, video gösterisi (sinema özelliğinde),   fotoğraf sergisi  (geçmişteki ebe okulları, bebek beşikleri gibi) gibi çoklu faaliyetlerle gerçekleşti.  


08 Aralık 2023