Uluslararası Proje Yazma Eğitimi Başvuru Koşulları

Katılımcılar, yurt içinde öğrenim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler ve/veya araştırmacılar arasından seçilecek olup, toplamda 24 katılımcının Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’ndan faydalanması planlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesi için oluşturulan kriterler aşağıda verildiği gibidir.

Katılımcıların belirlenmesi için aranan şartlar:

  • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
  • Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında yurt içinde eğitim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılar olması gerekmektedir.
  • Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
  • Katılımcıların etkinliğe uluslararası bir proje fikri ile katılıyor olması gerekmektedir.
  • Uluslararası proje başvurusu yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
  • Katılımcıların statüsünün dengeli dağılımının olması gözetilecektir.
  • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
  • Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması gerekmektedir.