Uluslararası Proje Yazma Eğitimi Amacı

Amaç

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği ile katılımcıların, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği, Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destek Programları başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Eğitim, araştırmacılar için uygun olabilecek uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı etkinlikleri kapsamaktadır. Katılımcılara, uluslararası bir proje hazırlamadan önce bilinmesi gereken temel proje kavramları, ulusal/uluslararası tüm fon kaynakları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde kullanılan, teknolojik olgunluk seviyesini ölçen bir endeks olan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS veya TRL) kavramı anlatılacaktır. Devamında Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği, Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destek Programları özelinde 4 farklı uluslararası fon kaynağı hakkında;

  1. Genel bilgi,
  2. Fonlara erişim, araştırmacıların ilgili fonlara yönlendirilmesi, ilgili çağrı rehberinin okunması,
  3. Proje öneri formunun, bütçesinin hazırlanması,
  4. Başvuru aşamalarının uygulamalı gösterimi yapılacaktır.

İlgili fon kaynakları özelinde yapılan bilgilendirmeler dışında “Uluslararası iş birliği ve ortaklıkların kurulmasına destek olan platformlar” hakkında genel bilgi sağlanarak kullanımları uygulamalı olarak gösterilecektir. Proje başvuru ve yürütme aşamaları hakkındaki genel bilgi ve uygulama içeren oturumlar tamamlandıktan sonra bir projenin destek alıp yürütülmesi sonucunda ortaya çıkacak “proje çıktılarının yönetilmesi (Projelerde Üniversite-Sanayi İşbirliği, Projelerde Fikri Sinai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik, Şirketleşme ve Projelerin Ticarileşme Boyutları)” kapsamında bilgilendirmeler yapılacaktır. Son aşamada; bahsedilen fon kaynakları kapsamında proje yürütme deneyimine sahip araştırmacıların katılım sağlayacağı “Tecrübe paylaşım paneli” düzenlenecektir. Bu panel esnasında araştırmacıların başvuru ve yürütme aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar ve bu süreçte karşılaşabilecekleri süreçler kapsamında tecrübe paylaşımı gerçekleşecektir.