TÜBİTAK 2237/A programı genel bilgi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Nedir?

Program kapsamında, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması, amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenir.

Program kapsamında desteklenecek kalemler;

Bu programda etkinlik yürütücüsü ücreti, yardımcı personel ücreti, etkinlik yürütücüsü, eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri, kırtasiye, sarf malzemesi giderleri, teknik araç-gereç kiralama giderleri için destek sağlanır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 100.000 TL ÖDENİR.

(Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır)

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücüsü Ücreti (Brüt)

Etkinlik başına maksimum 3.500 TL

Ders Ücreti (Brüt)

240 TL/saat/kişi

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)

200 TL/gün/kişi

Eğitici, Katılımcı ve Yardımcı Personel Yol Gideri (Brüt)

(Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır)

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 5500 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.
 

2022 yılı yol ücreti olarak; 1100 kilometreyi aşmamak üzere (1294,95 TL), her kilometre için brüt 1,18 TL, il içinden katılanlara ise brüt 82,41 TL ödeme yapılacaktır.

(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 750 TL giriş yapabilirsiniz)

Konaklama Gideri

250 TL/gün/kişi

İaşe Gideri

125 TL/gün/kişi

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi

Katılımcı başı en çok 100 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Giderleri

Katılımcı başı en çok 60 TL

(Çevrimiçi etkinliklerde video konferans yazılım programları kiralama gideri bu kalemden karşılanabilir)

 

 

Detaylı bilgi programın internet sayfasından yer almaktadır.