duyurular

13

Şubat

Yenilikçi Zihinler İçin Girişimcilik Yolculuğu: Girişimci Tanımından Yatırım Sunumuna

Proje Etkinlikleri

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Yenilikçi Zihinler İçin Girişimcilik Yolculuğu: Girişimci Tanımından Yatırım Sunumuna" 2-4 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

AMAÇ

Projeyle; katılımcıların girişimcilik becerilerini yükseltmek, girişimcilik serüveninde başarılı olmaları için gerekli donanımı sağlamak, aynı zamanda TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı’na yapılan başvuru kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.


KAPSAM

Proje kapsamında farklı alanlardan yüksek lisans, doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden ve mezunlardan oluşacaktır. Dört kişilik altı grup olacak şekilde toplamda 24 katılımcının, girişimcilik alanında yeteneklerini geliştirecek ve yatırım süreçlerini simüle edecek teorik ve uygulamalı eğitim etkinliği düzenlenecektir.
Katılımcılara, girişimcilik (fikirden ürüne) yolculuklarında gerekli olan temel kavramları öğretmek amacıyla çeşitli eğitimler verilecektir. Bu eğitimler arasında tasarım odaklı düşünme (TOD), pazar/pazarlama stratejisi, fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) süreçleri, iş modeli kanvası, kamu-kamu dışı finansal kaynaklar, yatırım süreçleri ve stratejisi, etkili sunum hazırlama ve sunma gibi konular yer alacaktır. 
Teorik derslerin yanı sıra, birçok konuda uygulamalar yapılacaktır. Bu kapsamda katılımcılara TOD uygulaması yaptırılarak girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir şekilde geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılar iş fikirlerini odaklayarak iş modeli kanvası oluşturacak ve yatırımcılara yönelik sunumlar hazırlayacaklardır. Bu süreçte, eğitmenler katılımcılara mentorluk yapacak ve rehberlik edecektir. Etkinliğin sonunda, katılımcıların sunumlarını gerçekleştirecekleri bir demoday etkinliği ve başarılı TÜBİTAK 1512 BİGG girişimcilerin deneyimlerini paylaşacağı bir panel düzenlenecektir.


ETKİNLİK EKİBİ

 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR (Koordinatör ve Eğitmen)
 • Prof. Dr. Oktay YILDIZ (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Beril DEĞERMENCİ (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Hülya SABIR (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Emrah AYVAZ (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Gözde SAĞLAM (Eğitmen)
 • Abdurrahman Kaan ÖZTÜRK (Eğitmen)
 • Ahmet Sefa BİR (Eğitmen)
 • Proje Uzmanı Eren YILMAZ (Eğitmen)
 • Proje Uzmanı Güler Tuğba GÜLTEKİN (Eğitmen)
 • Proje Uzmanı Aleyna AYDIN (Eğitmen)
 • Proje Uzmanı Müslüm Serhat ÜNVER (Eğitmen)

KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. Eğitim alacak katılımcıların yurt içinde öğrenim gören yüksek lisans veya doktora öğrencileri ya da en az lisans derecesine sahip, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsü ya da Ar-Ge kuruluşunda çalışan araştırmacılardan oluşması gerekmektedir.
 2. Katılımcıların Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarından olmasına öncelik tanınacaktır. 
 3. Katılımcıların etkinliğe bir iş fikri ile katılıyor olması gerekmektedir.
 4. Girişimcilik programlarına (TÜBİTAK 1512, TÜBİTAK 1812, KOSGEB Girişimcilik Destekleri) başvuru yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 5. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
 6. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 7. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması gerekmektedir.

ETKİNLİK YERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi


KATILIM

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve iş fikri ile katılmaları gerekmektedir.

Başvurular, TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği alınması durumunda bu sayfa üzerinden alınmaya başlanacaktır.