akademik düzeyde bilimsel araştırma projesi hazırlama eğitimi amacı

Amaç

Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarında görev yapan en az doktora/sanatta yeterliliğini almış dolayısıyla tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri veya doktora mezunu araştırıcılar veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların bilimsel araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Eğitimler bir genel ve 5 gruplara ait olmak üzere 6 ayrı çevrimiçi sınıf kullanılacaktır. Katılımcılara, çevrimiçi olarak proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Genellikle öğleden sonraki oturumlarda verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Bu amaçla katılımcılar 5 gruba ayrılarak, alanlarına uygun anahtar kelimeler verilerek bir proje konusu bulmaları sağlanacak ve bir TÜBİTAK 1001 projesi adım adım yazdırılarak, herbir adımı eğitmenlerin katkı ve önerileri ile olgunlaştırılarak tamamlanacaktır. Son gün her grubun hazırladığı projeler sunum şeklinde hazırlanarak sunulacak ve diğer grupların sorduğu sorular cevaplanarak, projeler savunulacak ve panel süreci uygulanacaktır. Google form üzerinden çevrimiçi olarak TÜBİTAK panellerindeki benzer puanlama ve değerlendirme pusulası kullanılarak, katılımcılara panel süreci birebir yaşatıacaktır. Eğitim, 4 alandan (sosyal, fen, mühendislik ve eğitim) toplam 30 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır..