duyurular

16

Kasım

Akademik Personel Oryantasyon El Kitabı, Ekim 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Akademik Personel Oryantasyon El Kitabı, Ekim 2022

 

Üniversitemizde göreve yeni başlayan akademik personelimiz için hazırlanan ve üniversitemizin tarihçesini, amaç ve hedeflerini, araştırma imkanlarını, akademik personelimize ilişkin idari ve mali süreçleri, bilgi sistemlerini, üniversitenin sosyal, kültürel, spor ve sağlık imkanlarını; akademik personelimizin destek alabilecekleri birimlere ilişkin bilgileri içeren oryantasyon kitabı yayınlanmıştır.