duyurular

16

Temmuz

Atama (Fizikokimya Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fen Fakültesi

Fakültemiz Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim Dalı Başkanlığına, Üniversitelerde Akademik Teşlilât Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi uyarınca; 13.07.2021 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl süreyle, Prof. Dr. Selçuk BİLGEN atanmıştır.