farabi koordinatörleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Müh. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PEHLİVAN pehlivan@ktu.edu.tr 0462 377 29 24
Elektrik Elektronik  Müh. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet NUROĞLU  fmn@ktu.edu.tr 0462 377 43 82
Makine Müh. Doç. Dr.Mustafa SARIOĞLU sarioglu@ktu.edu.tr 0462 377 29 59
İnşaat Müh.  Doç. Dr. Volkan KAYHA volkan@ktu.edu.tr 0462 377 26 31
Jeoloji Müh. Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Kara GÜLBAY kara@ktu.edu.tr 0462 377 20 73
Harita Müh. Dr. Öğr. Üyesi Emine TANIR KAYIKÇI etanir@ktu.edu.tr 0 462 377 42 15
Jeofizik Müh Dr. Öğr. Üyesi Aysel Şeren seren@ktu.edu.tr 0462 377 27 28
Metalurji ve Malzeme Müh. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN m.aslan@ktu.edu.tr 0 462 377 29 32
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZÇELİK gozcelik@ktu.edu.tr 0462 377 4334
Maden Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi İzzet Karakurt karakurt@ktu.edu.tr 0462 377 40 86
Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Prof.Dr.Faik Ahmet Ayaz faa@ktu.edu.tr 0462 377 37 12
Kimya Prof. Dr. Miraç OCAK mocak@ktu.edu.tr 0462 377 25 96
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Han AYDIN shaydin@ktu.edu.tr 0462 377 25 60
Fizik Prof. Dr. Selahattin Çelebi celebi@ktu.edu.tr 0462 377 25 57
Bilgisayar ve İstatistik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şahin hisahin@ktu.edu.tr 0462 377 37 09
Batı Dilleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü ÖZBAY ozbay@ktu.edu.tr 0462 377 24 93
Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. İlhami Tekin CİNEMRE icinemre@ktu.edu.tr 0462 377 43 56
Sosyoloji Dr. Öğr. ÜyesiSavaş TAŞ savastasktu.edu.tr 0462 377 27 18
Türk Dili Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZDEMİR gozdemirktu.edu.tr  0462 377 32 13
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÇELİK UZUNER selcen.celik@ktu.edu.tr 0 642 377 20 32
Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Derya Elmalı ŞEN d_elmali@ktu.edu.tr 377 16 50 - 377 16 48
İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. ÜyesiTülay ZORLU zorlutulay@ktu.edu.tr 0462 377 26 94
Şehir ve Bölge Planlama Böl. Prof. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Meltem BARUT bulbul_seyda@hotmail.com 0462 377 40 76 - 40 74
Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Uzay KARAHALİL uzay@ktu.edu.tr 0462 377 28 46

Orman Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu khulya@ktu.edu.tr 0462 377 28 07
Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr.Elif BAYRAMOĞLU

ebayramoglu@ktu.edu.tr

0462 377 40 83
Sürmene Deniz Bil. Fak. Balıkçılık Teknolojisi Müh. Doç. Dr. İlhan Altınok ialtinok@ktu.edu.tr 0462 752 28 05 (8083)
Deniz Ulaştırma Müh. (Güverte) Doç. Dr. Özkan UĞURLU ougurlu@ktu.edu.tr 0462 746 82 90
Gemi İnşaat Müh. Doç. Dr. Ercan Köse ekose@ktu.edu.tr 0462 752 28 05
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Zekeriya ALİOĞLU zalioglu@hotmail.com 0462 377 54 04/05
Dahili Tıp Bilimleri 
Cerrahi Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said Sezgin omersaidsezgin@gmail.com 0462 377 47 16
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. Dilek ÇİLİNGİR dilekcilingir1@yahoo.com 0462 230 0476-127
Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Ayten Turan KURTARAN ayturan@ktu.edu.tr 0462 377 88 37
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNDAROĞLU yatasoy@ktu.edu.tr 0 462 377 87 56
İşletme Bölümü Doç. Dr. Tülay İlhan NAS tulayilhan@yahoo.com 0462 377 34 49
Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi  Nagihan BİRİNCİ nagihan_birinci@hotmail.com 0462 377 34 77
Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayça EMİNOĞLU aeminoglu@ktu.edu.tr 04623774041-
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişk Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞEN mustafasen@ktu.edu.tr 0462 377 94 86
Ekonometri Bölümü Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU maras@ktu.edu.tr 0462 377 36 25
 Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş KAVANOZ suna.ersavaskavanoz@ktu.edu.tr 0462 377 34 88
Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BERİGEL m.berigel@ktu.edu.tr 1807
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ   Dr. Öğr. Üyesi Burcu SAVAŞKAN bsavaskan@ktu.edu.tr  
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Doç. Dr. Dilek KUL dilekk@ktu.edu.tr - dilek_kul@yahoo.com 0462 377 8821