duyurular

23

Aralık

KTÜ Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu

BAŞHEKİMLİK

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öncülüğünde 12-13 Şubat 2021 tarihleri arasında “Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu” düzenlenecektir.  Sempozyum; ülkemizin de içinde bulunduğu COVID-19 pandemisi de göz önünde bulundurularak online platformda ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumda; Hemşirelik Bilişimi, Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Bilişim Teknolojileri, Sağlıkta Bilişim Sistemleri, Yapay Zekâ, Sağlık Bilişim Sistemlerinde Etik ve Güvenlik gibi konular ile ilgili düzenlenen oturumların yanı sıra sözel bildiri sunumlarına da yer verilecektir.