duyurular

17

Haziran

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

Hastane Afet Planı Koordinatörlüğü

Dünyada ve ülkemizde yaşanan afetlerin çok yönlü etki ve sonuçları, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afetlere daha dayanıklı ve müdahaleler için daha hazırlıklı olması gerektiğine işaret etmektedir.  Bu çerçevede ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı koordinesinde ilk olarak 2014 yılında katılımlı bir ekip çalışması başlatılmış, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası afet risk azaltma ve afet yönetimi konusunda var olan bilgi, deneyim ve uygulamalar bir araya getirilerek ulusal kılavuz özelliği taşıyan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hazırlanmıştır.
 

Aralık 2015’te ilk sürümü yayımlanan kılavuzun; eğitim, uygulama ve tatbikatlarda alınan geri bildirimler ile mevzuat, ulusal ve uluslararası çalışmalar ışığında geliştirilen ikinci sürümü Haziran 2021’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu güncel ikinci sürümüne aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.