duyurular

26

Haziran

Güncelleme! KAMUOYUNA DUYURU: Sn. Mustafa Reşit AKÇAY

BAŞHEKİMLİK

Solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan Sn. Mustafa Reşit AKÇAY'ın durumunda bu sabah itibariyle kısmen de olsa düzelme izlenmiş olup, solunum desteği ihtiyacında azalma olmuştur. Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği