haberler

KTÜ-TEİAŞ İşbirliği Sarsma Masası Testleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi (DE-YAS) ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile ortak yürütülen önemli bir çalışmanın deneyleri başarıyla tamamlandı. Bu projede, 420 kV AT 420 tip akım transformatörünün deneysel yöntemlerle dinamik karakteristiklerin ve yapısal performansının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneyler, ülkemiz enerji iletim sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahiptir.

Çalışma kapsamında, TEİAŞ iletim sisteminde kullanılan akım transformatörlerinin gerçekleştirerek, frekans, mod şekli ve sönüm oranı gibi dinamik karakteristikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, transformatörlerin KTÜ Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarında bulunan 4x4m boyutlarında sarsma tablası ile yapısal performansının deneysel yöntemlerle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, deneysel modal analiz yöntemleri ve sarsma tablası testleri kullanılmıştır. Akım transformatörünün sarsma tablası üzerinde yapılan testlerle, cihazın sismik dayanıklılığı ve performansı belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu testler sırasında maksimum dayanım sağlayabileceği yer hareketine eşdeğer sinüs darbeleri veya tanımlanmış deprem dalgalarına uygun olarak yer hareketleri uygulanmıştır. Bu çalışma, ülkemizin elektrik iletim altyapısının sismik güvenliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle deprem bölgelerinde yer alan trafo merkezlerindeki akım transformatörlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu analizler, olası bir depremde enerji iletim sisteminin sürekliliğini sağlamak adına büyük bir katkı sağlamaktadır.

KTÜ olarak, mühendislik ve yapı sağlığı alanındaki bilgi ve tecrübemizi, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik projelerde kullanmaya devam edeceğiz. Bu proje, gelecekte gerçekleştireceğimiz benzer çalışmalar için önemli bir referans noktası olacaktır. Bu başarılı çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm araştırmacılarımıza ve işbirlikçi kuruluşumuz TEİAŞ'a teşekkür ederiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji alanında ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

 


01 Haziran 2024