yayın dil destekleri

20.04.2021 tarih ve 319 sayılı Senato Kararı ile Akademik Yazma Merkezi kurulmuştur. Merkez, akademisyenlerimizin yapmış oldukları yayın çalışmalarına yabancı dil açısından destek vermektedir. 

Akademik Yazma Merkezi'nden yararlanma ilkeleri şöyledir:

 • Sağlanan hizmet Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli tarafından yayına hazırlanmış İngilizce akademik çalışmalar (tez ve kitap hariç) üzerinde yapılacak metin düzelti (proofreading) işlemini kapsar.
 • Metin düzelti işlemi, çalışma metninin dilbilgisi (grammar) hatalarının, yazım (spelling) hatalarının, noktalama (punctuation) hatalarının ve metinde doğrudan göze çarpacak tutarsızlıkların (inconsistency) olmaması için kontrolden geçirilmesini içerir.
 • Çalışma teslim süresi, ilgili akademisyene atanmasından itibaren, metnin içeriğine ve ilgili editörün uygunluğuna göre ortalama 20 işgünü olacaktır. "Revize" makalelerde metin düzelti işleminden geçecek kısmın sınırlı olması ve özellikle işaretlenerek belirtilmesi durumunda söz konusu kısmın uzunluğu ve editörlerin müsaitliğine göre işlemin daha kısa sürede sağlanmasına çalışılacaktır.
 • Şu işlemler metin düzelti işleminin kapsamında yer almaz:
  - Çeviri
  - Türkçe-İngilizce karşılaştırmalı metin düzeltimi
  - salt Google Translate gibi makine çevirisi teknolojileriyle oluşturulan metinlerin düzeltimi
  - kapsamlı metin düzenleme (editing) (alana özgü terminoloji ve İngilizce akademik metin üretim geleneklerine uygunluğun ve mantıksal bütünlüğün sağlanması; ana dili İngilizce olan kişilerce oluşturulmuş seviyede standart bir dil kullanımının sağlanması; İngilizce metin oluşturulurken Türkçedeki yazım alışkanlıklarından kaynaklanan cümle yapılarının ve ifade ediş biçimlerinin sebep olduğu sorunlar da dâhil olmak üzere cümle ve paragraf düzeyinde yeniden yazım ve yeniden yapılandırma işlemlerinin sağlanması).
  Bu açılardan tespit edilen sorunlar, metindeki ilgili kısımlara düşülen çeşitli not, açıklama ve kodlarla yazara bildirilecektir.
 • Yapılacak işlem belirtilen kapsamla sınırlı olup herhangi bir yayın garantisi anlamına gelmeyecektir. Ayrıca yapılacak düzelti işlemlerinde benzerlik oranına yönelik bir inceleme yapılmayacak, benzerlik oranı yüksek olan çalışmaların sorumluluğu yazarın kendisine ait olacaktır.
 • Metin düzelti işlemi için gönderilen çalışma, ilgili dil düzelti işlemleri üzerine yapılacak akademik çalışma ve raporlar bağlamında kullanılabilecektir. Söz konusu çalışma yalnızca Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Yazma Destek Sistemi bünyesindeki akademik ve idari personele açık olacak, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 • Yapılacak düzelti işleminden sonra dergi ve/veya hakem değerlendirme sürecinin gerekliliklerine göre tekrar metin düzelti işlemi sağlanabilecektir.
 • Akademik Yazma Destek Sistemine düzelti için gönderilen çalışmalar, çift kör bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu süreçte yazar(lar) editöre, editör de yazar(lar)a ilişkin bilgilere sahip olmayacaktır. Bu anlamda, metin düzelti işlemi için gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın kimlik bilgilerinin yer almaması önemle rica olunur.
 • Metin düzelti işleminden geçtikten sonra kabul/ret alındığını ya da makalenin dergi sürecinde olduğunu gösterir bir belge veya yayımlanmış çalışma içeriğini gösteren sayfa linki veya basılan materyaller (örn: kitap bölümü) için ilgili eserin künye bilgilerini gösterir sayfaların taranmış hali sistemdeki ilgili kısma yüklenecektir. Bu seçeneklerden her birinde yazar bilgileri görünmek zorundadır. İlgili geri dönüş belgesinin sağlanmaması durumunda ilgili başvuruyu sağlayan akademisyen metin düzelti hizmetinden tekrar faydalanamayacaktır.
 • Bazı dergi ve yayınevleri düzeltiye ilişkin kanıt olarak sertifika talep etmektedir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa awc@ktu.edu.tr yoluyla talep edilmesi halinde, yazar(lar) için düzenlenecek olan Editorial Certificate ilgili yazar(lar) için elektronik imzalı olarak sağlanacaktır.

Akademik yazma süreç yönetimi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Akademik Yazım Desteği Modülü de Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden hizmete alınmıştır. Akademik personelimiz bu modül ile uluslararası çalışmaları için yabancı dil düzelti başvurusu yapabilecekler, başvurularının süreçteki durumunu takip edebilecekler ve eski başvurularına erişim sağlayabileceklerdir.

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) için tıklayınız