fonlar

Kurum İçi Destek Fonları;

 • BAP01-Temel Araştırma Projesi
 • BAP02-Hızlı Destek Projesi
 • BAP03-Başlangıç Destek Projesi
 • BAP04-Araştırma Alt Yapı Projesi
 • BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi
 • BAP06-Lisansüstü Tez Projesi
 • BAP07-Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi
 • BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi
 • BAP09-Lisans Öğrenci Projesi
 • BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi
 • BAP11-Disiplinler Arası İş Birliği Projesi
 • BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Projesi
 • BAP13-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Kurum Dışı Destek Fonları;

 • 1002-Hızlı Destek Programı
 • 3501-Kariyer Geliştirme Programı
 • 2209-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri
 • 2515-COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı
 • 2232-Uluslararası Genç/Lider Araştırmacılar Programı
 • 2244-Sanayi Doktora Programı
 • 1505-Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı
 • Ufuk Avrupa Destek Programı
 • TÜSEB Destek Programları
 • TAGEM Destek Programları
 • HORİZON 2020 Uluslararası Destek Programı
 • İkili ve Çoklu İş Birlikleri Uluslararası Destek Programı
 • ERA-NET Uluslararası Destek Programı
 • SSB Destek Programları
 • TENMAK Destek Programları

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ