Etik Kurul Onay Belgesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. Etik kurul toplantıları her ayın ilk haftası içerisinde yapılmaktadır.
  2. Başvurular bağlı bulunulan birimler (Dekanlık, Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul vb.) üzerinden KTÜ-EBYS aracılığı ile yapılacaktır. 
  3. Etik Kurul projeleri "YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" ve "KTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" 'ni dikkate alarak incelemektedir.
  4. "Tübitak Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu
  5. "Tübitak Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu"

 

Etik Kurul Onay Belgesi Müracaatlarında Başvuru Dosyasına Konulması Gereken Belgeler

  1. Projelerin ilgili kuruma (Tübitak vd.) sunulduğu şekli ile tam metni,
  2. "KTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Proje Tanıtım Belgesi",
  3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
  4. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
  5. Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi