Etkinlikler
Kuruluş  
Mimarlık Bölümü 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı kanunla kurulmuştur. 4936 sayılı kanuna bağlı olduğu 1963-1973 döneminde 5 yıl öğrenim süreli olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin öğrenim süresi, 1973'de çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 4 yıla indirilmiştir. Mimarlık Bölümü ise 4 yıllık eğitime 1977-1978 ögretim yılında başlamıştır. 2005 yılında Mimarlık Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden ayrılarak Mimarlık Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi'nin en köklü bölümüdür. Bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere eğitim süresi 5 yıldır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığıstaj raporundan geçer not alan öğrencilere MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Mimarlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Mimar unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme projesi hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
Program Profili  
Mimarlık, insanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekanları, estetik, işlevsel gereksinmeleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak inşa etme sanatı, yapı sanatı olarak ifade edilebilirken, sağlamlı, kullanışlılık, güzellik olarak da tanımlanabilmekte veya toplum yapısına, toplumun gereksinmelerine, ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen bir sanat olarak ifade edilebilmektedir. Mimar, yapıların tasarımını yapıp, bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen/bilim adamı olarak tanımlanabilmektedir. Mimarlık mesleğini yerine getirecek vasıflara sahip olacak mimarları yetiştirmek mimarlık eğitiminin ana amacını oluşturmaktadır. Mimarlık, beşeri bilimler, sosyal ve fiziksel bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, yaraıtcı sanatlar ve genel bilimelrin bilgilerinden yararlanan bir disiplindir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bitirme Projesi değerlendirmesi Mimarlık Bölümü Bitirme Esasları çerçevesinde yapılır.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Mimar unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Enstitüler, Bankalar, Özel Şirketler, Özel Bürolar vb.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080 / Trabzon
Telefonu      : +90 462 3772605
Belge Geçer           : +90 462 3255588
E-Posta      : mimarlik@ktu.edu.tr
Web Adresi :  http://www.mimarlik.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
KTÜ Kanuni Kampusu içinde yer alarak, kampus yapısının/yaşamının getirdiği pek çok fiziksel ve sosyal olanaklardan yararlanan bölümümüz, teknolojik donanımlı derslikler ve atölyelerin yanında çok amaçlı kullanıma elverişli Mimarlık Laboratuarı ve Bilgisayar Laboratuarına sahiptir.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1015Matematik62+2+0ZorunluTürkçe
MIM1001Mimari Anlatım/Proje I94+4+0ZorunluTürkçe
MIM1003Yapı Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
MIM1005Mimarlığa Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
MIM1007Temel Tasarım62+4+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3219+10+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
INS1004Statik Mukavemet42+2+0ZorunluTürkçe
MIM1000Bina Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
MIM1002Bilgisayar Destekli Tasarım42+2+0ZorunluTürkçe
MIM1004Yapı Malzemesi52+2+0ZorunluTürkçe
MIM1006Mimari Proje - II94+4+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3018+10+0
YIL TOPLAMI :62
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS2017Yapı Statiği41+1+0ZorunluTürkçe
MIM2003Mimari Tasarım Bilgisi02+0+0ZorunluTürkçe
MIM2009Mimarlık Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
MIM2015Yapı Elemanları - I42+2+0ZorunluTürkçe
MIM2017Mimari Proje - III94+4+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-152+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-252+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
MIM2001Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri52+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2005Mimaride Sayısal Modelleme52+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2007Mimarlık Mesleğinin Toplumsal ve Kültürel Tar.02+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2011Mimarlıkta Estetik02+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2013Mimarlıkta Saydamlık52+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2019Mimaride Grafik Sunum Teknikleri52+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2021Kentsel Odaklar Ve Toplumsal Yaşam52+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2023Mimaride Modelleme Yöntemleri22+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2025Kent Okumaları22+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :2915+7+0
Bahar Dönemi
INS2018Betonarme Yapılar42+2+0ZorunluTürkçe
MIM2000Fiziksel Çevre Bilgisi42+2+0ZorunluTürkçe
MIM2004Çevre Davranış Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
MIM2008Yapı Elemanları - II52+2+0ZorunluTürkçe
MIM2010Mimari Proje - IV94+4+0ZorunluTürkçe
MIM2016Mimarlık Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
MIM2002Mimarlıkta Sayısal Modelleme - II42+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2006Perspektif Ve Gölge42+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2012Bina Cephe Sistemleri Ve Malzemeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
MIM2014Mimarlık Ve Felsefe Okumaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3016+10+0
YIL TOPLAMI :59
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MIMB307Mimarlık Tarihi - II44+0+0ZorunluTürkçe
MIMB309Yapı Projesi84+4+0ZorunluTürkçe
MIMB311Yapım Üretim Teknikleri22+0+0ZorunluTürkçe
MIMB333Yapı Statiği42+0+0ZorunluTürkçe
MIMB341Mimari Proje V04+4+0ZorunluTürkçe
YDM 313Mesleki İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :2018+8+0
Bahar Dönemi
MIMB310Rölöve43+1+0ZorunluTürkçe
MIMB312Şehircilik43+1+0ZorunluTürkçe
MIMB344Mimari Proje - VI104+4+0ZorunluTürkçe
MIMB346Betonarme Yapılar43+1+0ZorunluTürkçe
YDM 314İş Hayatında İngilizce22+0+0Zorunluİngilizce
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 308Isıtma-Havalandırma32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 330Temel Tasarımın Mimarideki Yansımaları32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 332Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 334Yapılı Çevreye Yaklaşım32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+7+0
YIL TOPLAMI :50
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MIMB423Şehircilik Proje104+4+0ZorunluTürkçe
MIMB441Mimari Proje - VII104+4+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 409Kentsel Alt Yapı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 415Restorasyon32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 423Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Ölçme Teknik.02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 429Nano Teknolojik Malzemeler22+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3012+10+0
Bahar Dönemi
MIMB424İmar Hukuku42+0+0ZorunluTürkçe
MIMB436Meslek Uygulama Bilgisi43+1+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II60+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması100+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 406Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 412Yaratıcılık32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 416Çağdaş Strüktür Sistemleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Ekoloji Ve Mimarlık32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Peyzaj Tasarım32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Mimar Sinan32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :309+9+0
YIL TOPLAMI :60