FEN VE MÜHENDİSLİK  BİLİMLERİ  ETİK  KURULU HAKKINDA

 
 • Kurul Üyeleri- Rektör tarafından oluşturulur. tıklayınız
 • Toplanma Zamanı
  o   Eğitim-öğretimi dönemi içinde her ay toplanır.
  o   Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.
 • İtiraz
  o   Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan  YÖK veya Mahkemelerdir.
 • Kararlarda YÖK ve KTÜ  Bilimsel Araştırma ve Yayın yönergeleri dikkate alınır
  o   KTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi- tıklayınız
  o   YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın  Etiği Yönergesi- tıklayınız
 
BAŞVURU
 
 • Başvurularda Fen Bilimleri Anabilim dalları esas alınır.
 • Şikayetlerde birimler, ilgili kişileri bilgilendirip, bu kişilerin açıklamalarını göz önünde tuttuktan sonra, gerek görülmesi halinde dosyayı Rektörlük aracılığıyla Etik Kurula göndermelidir.  
 • Etik onay talebinde,  BAŞVURU ONAY  FORMU  doldurulmalıdır. tıklayınız.
 • Etik onayda projeler tam metin olarak sunulmalıdır.
 • Başvuru dosyasında Etik Yönergede söz edilen yasal izin belgeleri, soru formları veya içerikler(anket, mülakat  vb gibi)  bulunmalıdır.
 
İLETİŞİM
 
 • Tüm yazışmalar Rektörlük Hukuk Müşavirliği üzerinden EBYS ile  yapılır.
 • Etik Kurul iletişim:
  o   Prof. Dr. Selahattin KÖSE(Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Başkanı)

                      İç hat: 2879    Dış hat: 0 462 377 2879   Cep: 0 533 384 4170

                     skose@ktu.edu.tr( Lütfen Kurum maili kullanınız!)