genel bakış

 

KTÜYÖS Online kılavuzu; 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde okumayı arzu eden yabancı öğrenciler için KTÜYÖS’ün genel prensiplerini özetlemektedir.

 

 • KTÜYÖS, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından uygulanan ve uluslararası öğrencilere üniversitemizde okuma imkânı sunan bir sınavdır.
 •  
 • KTÜYÖS sonuçları üniversitemize kabul için iki yıl süreyle geçerlidir.
 •  
 • KTÜYÖS sonuçları lisans veya ön lisans düzeyindeki programlar için geçerlidir ve sınav sonuçları öğrencilerin yatay geçişleri için kullanılamaz.
 •  
 • KTÜYÖS ile ilgili tüm süreçler KTÜYÖS Ofisi tarafından yürütülmektedir. Ancak, KTÜYÖS Ofisi öğrencilerin yatay geçişleri veya lisansüstü çalışmalarından sorumlu değildir.
 •  
 • KTÜYÖS Ofisi ile iletişim Türkçe ve İngilizce olarak yürütülmektedir; iletişim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya gecikme KTÜYÖS Ofisinin sorumluluğu dâhilinde değildir.
 •  
 • KTÜYÖS Ofisi, adaylara eğitim sebebiyle ülkelerinden ayrılmak için gereken pasaport/vize/resmi izin vb. belgeleri temin etmek için herhangi bir yardım ve danışmanlık hizmeti vermemektedir. Ayrıca, oturum izni, kalacak yer, burs, ulaşım vb. konular öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 •  
 • Bu kılavuzdaki şartlar Türkiye Yükseköğretim Kurulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun alacağı kararlar ile birlikte değişebilir. Güncel bilgilendirmeler Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından gerektiğinde yapılacaktır.
 •  
 • KTÜYÖS Ofisi bu kılavuzda belirtilmeyen ilgili diğer konularda da sorumluluk sahibidir.