başvuru koşulları

KTÜYÖS’e kimler başvurabilir?

 • Türk olmayan yabancı uyruklu öğrenciler
 • Ailesi önceden Türk vatandaşı olan öğrenciler
 • Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan öğrenciler

 

Başvuru Şartları

 • Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
 • 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 • 2. Doğumla Türk vatandaşlığı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Haklarn Kullanılması’na ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 • 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C vatandaşlığına geçenler/bu durumda çift uyruklu olanlar,
 • 4.
  a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
  b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin(lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 • 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini(lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasındaki diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan ve olacak olanlar KTÜYÖS’e başvurabilirler.

 

KTÜYÖS’e kimler başvuramaz?

 

 • 1. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar,
 • 2. T.C uyruklu olup ortaöğretiminin(lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • 3. KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonucuna sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),
 • 4. *a maddesinin iki numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
 • 5. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCAL sonucuna sahip olanla ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacak olanlar),
 • 6. Türkiye’de büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya *a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular KTÜYÖS’e başvuru yapamaz.