Üniversitemiz ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; kurumların kurumsal kapasitelerini iş birliği ile etkin kullanımı ve ortaöğretimde yer alan eğitim çağındaki bireylerin, ilaç araştırma-geliştirme süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık ve merakının uyandırılması, onlara araştırma projesi geliştirme fırsatı verilmesi ve aynı zamanda ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU ve Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak FETTAHOĞLU’nun imzaladığı protokol kapsamında; Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planında yer alan “Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin, üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.” ilkesinin dayanak oluşturduğu faaliyetlerin; kurumlar arasında ortak komisyonlar kurularak, kurum çalışanlarından karşılıklı olarak hizmet alınarak ve kurum çalışmalarının aksatılmadan fiziki ortamların kullanımı sağlanarak yürütülmesi planlanmakla birlikte ilaca ait her türlü eğitim, bilinçlendirme toplantısı, İLAFAR Laboratuvarı ziyaretleri ve benzeri bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.