Üniversitemiz ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilere araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları için destek sağlamak; onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerekli eğitim ortamını oluşturmak; eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. faaliyetlere destek olmak; her iki kurumun imkânlarını, ortak planlamalar yoluyla karşılıklı olarak kullanıma açılması amacıyla “Akademik Destek İş Birliği Protokolü” ve öğrencilerin eğitimleri için eğitmen desteği sunmak ve kullanılacak olan yazılımın oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak; ortak olarak düzenlenmesi planlanan çalışmalar için oluşturulacak komisyonlara üye vermek amacıyla “Kariyer Rehberliği, Mesleki Eğilim Belirleme, Beceri Ölçme Bataryası Uygulaması İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokolü, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır AKTAŞ imzaladı.