Strateji Geliştirme Kurulu

 


Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle
Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Tıklayınız.
 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI Rektör 
Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cemil RAKICI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cenap SANCAR Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tamer TAŞDEMİR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali TEMİZ Orman Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Uğur KAYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan ACAR Of Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan DEĞER Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V.
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Stratejik Plandan Sorumlu Rektör Danışmanı
İsmail ÇOM Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Hacer SAKA Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
İrfan CANDAŞ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı