Raporlar

DIŞ DEĞERLENDİRMELER

• KTÜ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İzleme ve Değerlendirme Raporları
   2019 Yılı
   2018 Yılı

KTÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal İzleme Raporu (2020 Yılı)

• KTÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (2016 Yılı) 

• KTÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Gösterge Raporu (2015-2019 Yılları)

KTÜ Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Dış Değerlendirme 2010 Raporu
 

İÇ DEĞERLENDİRMELER

• KTÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları 
   2020 Yılı   [TR] / [ENG]
   2019 Yılı
   2018 Yılı
   2017 Yılı
   2016 Yılı
   2015 Yılı

• KTÜ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  
   2020 Yılı  
    2019 Yılı
   

• KTÜ Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu 
  2020 Yılı