KAP Süreci Hazırlıklarımız

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) alınmış olup saha ziyareti Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçteki önemli dokümanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

KTÜ Stratejik Planı (2019-2023) (Özet)

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

• KTÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu (2020 KİDR) [TR] / [ENG]

KAP Süreci Bilgilendirme Etkinlikleri